O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
kaps. mi?kkie; 40 mg, 112 szt.
...bikalutamidem, 82,1% w porównaniu do 20,9% (ró?nica = 61,2%, p < 0,0001). W badaniu z pojedynczym ramieniem (9785-CL-0410), z udzia?em pacjentów leczonych wcze?niej co najmniej przez 24 tygodnie abirateronem (dodatkowo przyjmowali prednizon), u 22,4% pacjentów wyst?pi?o ? 50% zmniejszenie st??enia PSA w odniesieniu do warto?ci pocz?tkowych. Zgodnie z wcze?niejsz? histori? leczenia chemioterapi?, wyniki u pacjentów ze zmniejszonym st??eniem PSA...
ZytigaRx-z
Abiraterone | ATC: L 02 BX 03
tabl.; 250 mg, 120 szt.