kaps. mi?kkie; 40 mg, 112 szt.
...bikalutamidem, 82,1% w porównaniu do 20,9% (ró?nica = 61,2%, p < 0,0001). W badaniu z pojedynczym ramieniem (9785-CL-0410), z udzia?em pacjentów leczonych wcze?niej co najmniej przez 24 tygodnie abirateronem (dodatkowo przyjmowali prednizon), u 22,4% pacjentów wyst?pi?o ? 50% zmniejszenie st??enia PSA w odniesieniu do warto?ci pocz?tkowych. Zgodnie z wcze?niejsz? histori? leczenia chemioterapi?, wyniki u pacjentów ze zmniejszonym st??eniem PSA...
ZytigaRx-z
Abiraterone | ATC: L 02 BX 03
tabl.; 250 mg, 120 szt.