Acarbose | ATC: A 10 BF 01
tabl.; 100 mg, 30 szt.
Acarbose | ATC: A 10 BF 01
tabl.; 50 mg, 30 szt.
Acarbose | ATC: A 10 BF 01
tabl.; 50 mg, 30 szt. tabl.; 50 mg, 90 szt.
Acarbose | ATC: A 10 BF 01
tabl.; 100 mg, 30 szt. tabl.; 100 mg, 90 szt.
Acarbose | ATC: A 10 BF 01
tabl.; 100 mg, 30 szt. tabl.; 50 mg, 30 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Acarbose Tecnimede, 100 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Kada tabletka zawiera 100 mg akarbozy. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka. Tabletki bia?e, p?askie, okr?g?e z lini? podzia?u po jednej stronie. Linia podzia?u na tabletce tylko u?atwia rozkruszenie w celu u?atwienia po?kni?cia, a nie podzielenia na równe dawki. 4. SZCZEGÓ?OWE...