O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Acarbose | ATC: A 10 BF 01
tabl.; 100 mg, 30 szt.
Acarbose | ATC: A 10 BF 01
tabl.; 50 mg, 30 szt.
Acarbose | ATC: A 10 BF 01
tabl.; 50 mg, 30 szt. tabl.; 50 mg, 90 szt.
Acarbose | ATC: A 10 BF 01
tabl.; 100 mg, 30 szt. tabl.; 100 mg, 90 szt.
Acarbose | ATC: A 10 BF 01
tabl.; 100 mg, 30 szt. tabl.; 50 mg, 30 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Acarbose Tecnimede, 100 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Kada tabletka zawiera 100 mg akarbozy. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka. Tabletki bia?e, p?askie, okr?g?e z lini? podzia?u po jednej stronie. Linia podzia?u na tabletce tylko u?atwia rozkruszenie w celu u?atwienia po?kni?cia, a nie podzielenia na równe dawki. 4. SZCZEGÓ?OWE...