Acebutolol | ATC: C 07 AB 04
tabl. powl.; 200 mg, 30 szt. tabl. powl.; 400 mg, 30 szt.
...mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Sectral 200: Jedna tabletka powlekana zawiera 200 mg acebutololu (Acebutololum) w postaci acebutololu chlorowodorku. Substancje pomocnicze o znanym dzia?aniu: laktoza jednowodna 152,30 mg, skrobia pszeniczna 44 mg. Sectral 400: Jedna tabletka powlekana zawiera 400 mg acebutololu (Acebutololum) w postaci acebutololu chlorowodorku. Substancje pomocnicze o znanym dzia?aniu: laktoza jednowodna 21,20 mg, skrobia pszeniczna 39,40...