kaps. twarde; 60 mg, 21 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Rantudil Forte, 60 mg, kapsu?ki twarde 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna kapsu?ka twarda zawiera 60 miligramów acemetacyny (Acemetacinum). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt. 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Kapsu?ka twarda. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1. Wskazania do stosowania Jako lek przeciwbólowy i przeciwzapalny w: ? chorobach zwyrodnieniowych stawów, ? bólach okolicy l?d?wiowo-krzy?owej, ?...
kaps. o przed?. uwalnianiu; 90 mg, 21 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Rantudil Retard, 90 mg, kapsu?ki o przed?u?onym uwalnianiu 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna kapsu?ka o przed?u?onym uwalnianiu zawiera 90 miligramów acemetacyny (Acemetacinum). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt. 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Kapsu?ka o przed?u?onym uwalnianiu. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1. Wskazania do stosowania Jako lek przeciwbólowy i przeciwzapalny w: ? chorobach zwyrodnieniowych stawów...