O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Acetylcysteine | ATC: R 05 CB 01
tabl.; 200 mg, 20 szt.
Acetylcysteine | ATC: R 05 CB 01
tabl. mus.; 200 mg, 25 szt.
Acetylcysteine | ATC: R 05 CB 01
prosz. do przyg. roztw. doust.; 200 mg, 20 sasz.
Acetylcysteine | ATC: R 05 CB 01
tabl. mus.; 200 mg, 20 szt.
tabl. mus.; 600 mg, 10 szt. tabl. mus.; 600 mg, 20 szt.
tabl. mus.; 600 mg, 10 szt. tabl. mus.; 600 mg, 20 szt.
Acetylcysteine | ATC: R 05 CB 01
granulat do przyg. roztw. doust.; 200 mg/3 g, 20 sasz. 3 g
tabl. mus.; 600 mg, 10 szt.
Acetylcysteine | ATC: R 05 CB 01
tabl.; 100 mg, 20 szt.
Acetylcysteine | ATC: R 05 CB 01
prosz. do przyg. roztw. doust.; 100 mg, 20 sasz. 3 g
prosz. do przyg. roztw.; 100 mg, 20 sasz. 3 g
tabl. mus.; 100 mg, 20 szt.
inf. [roztw.]; 100 mg/ml, 5 amp.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Acetylcysteine SANDOZ, 100 mg/ml, roztwór do infuzji 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 ml roztworu zawiera 100 mg acetylocysteiny (Acetylcysteinum). 1 ampu?ka (3 ml) zawiera 300 mg acetylocysteiny (Acetylcysteinum). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Roztwór do infuzji. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Zatrucie paracetamolem. 4.2...
Acetylcysteine | ATC: R 05 CB 01
granulat do przyg. roztw. doust.; 200 mg, 20 sasz. 1 g
granulat do przyg. roztw. doust.; 100 mg, 20 sasz. 1 g
granulat; 200 mg/5 g, 20 sasz. 5 g granulat; 400 mg/5 g, 20 sasz. 5 g granulat; 600 mg/5 g, 20 sasz. 5 g