prosz. do przyg. roztw. doust.; 500 mg+ 300 mg+ 50 mg, 8 sasz.