O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
tabl. mus.; 400 mg+ 240 mg, 10 szt. tabl. mus.; 400 mg+ 240 mg, 20 szt.
tabl. mus.; 500 mg+ 200 mg, 10 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Polopiryna C, 500 mg + 200 mg, tabletki musuj?ce 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego (Acidum acetylsalicylicum) oraz 200 mg kwasu askorbowego (Acidum ascorbicum). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: sód. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletki musuj?ce Bia?e, okr?g?e, obustronnie p?askie tabletki, wrzucone do wody rozpuszczaj?...
prosz. do przyg. roztw. doust.; 500 mg+ 300 mg+ 50 mg, 8 sasz.
...PRODUKTU LECZNICZEGO Polopiryna Max Hot, 500 mg + 300 mg + 50 mg, proszek do sporz?dzania roztworu doustnego 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da saszetka zawiera: 500 mg kwasu acetylosalicylowego (Acidum acetylsalicylicum) + 300 mg kwasu askorbowego (Acidum ascorbicum) + 50 mg kofeiny (Coffeinum). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: sacharoza. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Proszek do sporz?dzania roztworu doustnego Proszek do...
prosz. musuj?cy; 500 mg+ 300 mg+ 200 mg, 10 sasz.
...LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Pyramidon, 500 mg + 300 mg + 200 mg, proszek musuj?cy 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da saszetka zawiera: Substancje czynne 500 mg kwasu acetylosalicylowego (Acidum acetylsalicylicum) 300 mg kwasu askorbowego (Acidum ascorbicum) 200 mg wapnia w postaci laktoglukonianu wapnia (1,55g Calcii lactogluconas) oraz substancje pomocnicze, w tym aspartam i 178 mg sodu. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6...
tabl. mus.; 330 mg+ 200 mg, 20 szt.