prosz. do przyg. roztw. doust.; 500 mg+ 15,58 mg+ 2 mg, 8 sasz.