Acetylsalicylic acid | ATC: B 01 AC 06
tabl. dojelitowe; 75 mg, 90 szt.
tabl. dojelitowe; 75 mg, 120 szt. tabl. dojelitowe; 75 mg, 30 szt. tabl. dojelitowe; 75 mg, 60 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO ACARD 75 mg, tabletki dojelitowe 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna tabletka dojelitowa zawiera 75 mg kwasu acetylosalicylowego (Acidum acetylsalicylicum). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka dojelitowa Tabletki dojelitowe s? w kszta?cie serca, barwy bia?ej lub prawie bia?ej, obustronnie wypuk?e, o g?adkiej powierzchni. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do...
tabl. dojelitowe; 150 mg, 30 szt. tabl. dojelitowe; 150 mg, 60 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO ACARD 150 mg, 150 mg, tabletki dojelitowe 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka dojelitowa zawiera 150 mg kwasu acetylosalicylowego (Acidum acetylsalicylicum). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: sód. Ka?da tabletka zawiera mniej ni? 1 mmol (23 mg) sodu na dawk?, to znaczy produkt uznaje si? za ?wolny od sodu?. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1...
tabl.; 300 mg, 10 szt. tabl.; 300 mg, 1 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO ACARD 300 mg, 300 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego (Acidum acetylsalicylicum). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletki Tabletki bia?e lub prawie bia?e, pod?u?ne, obustronnie wypuk?e z lini? podzia?u po obu stronach. Tabletk? mo?na podzieli? na równe dawki. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4...
Acetylsalicylic acid | ATC: B 01 AC 06
tabl.; 30 mg, 63 szt. tabl.; 50 mg, 63 szt. tabl.; 75 mg, 63 szt.
tabl. mus.; 324 mg, 10 szt. tabl. mus.; 324 mg, 2 szt.
prosz. musuj?cy [smak malinowy]; 500 mg+ 300 mg+ 200 mg, 14 sasz.
...PRODUKTU LECZNICZEGO Ascalcin Plus o smaku malinowym, 500 mg + 300 mg + 200 mg, proszek musuj?cy 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da saszetka zawiera: Substancje czynne 500 mg kwasu acetylosalicylowego (Acidum acetylsalicylicum) 300 mg kwasu askorbowego (Acidum ascorbicum) 200 mg wapnia w postaci wapnia laktoglukonianu (1,55g Calcii lactogluconas) oraz substancje pomocnicze, w tym aspartam i 178 mg sodu. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt...
prosz. musuj?cy [smak cytrynowy]; 500 mg+ 300 mg+ 200 mg, 6 szt.
...PRODUKTU LECZNICZEGO Ascalcin Plus o smaku cytrynowym, 500 mg + 300 mg + 200 mg, proszek musuj?cy 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da saszetka zawiera: Substancje czynne 500 mg kwasu acetylosalicylowego (Acidum acetylsalicylicum) 300 mg kwasu askorbowego (Acidum ascorbicum) 200 mg wapnia w postaci laktoglukonianu wapnia (1,55g Calcii lactogluconas) oraz substancje pomocnicze, w tym aspartam i 178 mg sodu. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt...
prosz. musuj?cy [smak grejpfrutowy]; 500 mg+ 300 mg+ 200 mg, 6 szt.
...PRODUKTU LECZNICZEGO Ascalcin Plus o smaku grejpfrutowym, 500 mg + 300 mg + 200 mg, proszek musuj?cy 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da saszetka zawiera: Substancje czynne 500 mg kwasu acetylosalicylowego (Acidum acetylsalicylicum) 300 mg kwasu askorbowego (Acidum ascorbicum) 200 mg wapnia w postaci wapnia laktoglukonianu (1550 mg Calcii lactogluconas) oraz substancje pomocnicze, w tym aspartam i 178 mg sodu. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt...
tabl.; 400 mg+ 8 mg, 10 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO ASCODAN, 400 mg + 8 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 tabletka zawiera 400 mg kwasu acetylosalicylowego (Acidum acetylsalicylicum) i 8 mg fosforanu kodeiny (Codeini phosphas). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka Tabletka koloru bia?ego, okr?g?a, obustronnie p?aska, z kresk?. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania ?...
tabl.; 150 mg+ 21 mg, 50 szt.
Charakterystyka Produktu Leczniczego 1. NAZWA W?ASNA PRODUKTU LECZNICZEGO ASPIMAG 150 mg + 21 mg tabletka 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH 1 tabletka zawiera 150 mg Acidum acetylsalicylicum (kwasu acetylosalicylowego) oraz 21 mg Magnesii oxydum (tlenku magnezu). Substancje pomocnicze, patrz: punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1. Wskazania do stosowania W chorobie niedokrwiennej serca oraz innych stanach chorobowych...
Acetylsalicylic acid | ATC: B 01 AC 06
tabl.; 500 mg, 100 szt. tabl.; 500 mg, 10 szt.
tabl. powl.; 300 mg, 30 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO ASPIRIN 300, 300 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 tabletka powlekana zawiera jako substancj? czynn?: 300 mg kwasu acetylosalicylowego (Acidum acetylsalicylicum). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Kwas acetylosalicylowy jest wskazany do stosowania u doros?ych w nast?puj?cych chorobach...
tabl. mus.; 400 mg+ 240 mg, 10 szt. tabl. mus.; 400 mg+ 240 mg, 20 szt.
...ic? w: 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO ASPIRIN C, 400 mg + 240 mg, tabletki musuj?ce 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY l tabletka musuj?ca zawiera substancje czynne: 400 kwasu acetylosalicylowego (Acidum acetylsalicylicum) mg 240 mg kwasu askorbowego (Acidum ascurbicum) Pelny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka musuj?ca 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1. Wskazania do stosowania Objawowe leczenie dolegliwo?ci bólowych ma?ym...
tabl. powl.; 100 mg, 28 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO ASPIRIN CARDIO, 100 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 tabletka powlekana zawiera jako substancj? czynn? 100 mg Acidum acetylsalicylicum (kwasu acetylosalicylowego). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletki powlekane 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1. Wskazania do stosowania Kwas acetylosalicylowy jest wskazany do stosowania w nast?puj?cych chorobach uk?adu sercowo...
granulat do przyg. zaw.; 500 mg+ 30 mg, 10 sasz.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO ASPIRIN COMPLEX, 500 mg + 30 mg, granulat do sporz?dzania zawiesiny doustnej 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna saszetka zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego (Acidum acetylsalicylicum) i 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny (Pseudoephedrini hydrochloridum). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: sacharoza w ilo?ci 2 g na saszetk?. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Granulat do...
granulat; 500 mg, 10 sasz.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO ASPIRIN EFFECT, 500 mg, granulat 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 saszetka granulatu zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego (Acidum acetylsalicylicum) Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Granulat Bia?y granulat. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Dolegliwo?ci bólowe np. ból g?owy, bóle z?bów, bóle mi??ni, stawów, pleców. Dolegliwo?ci towarzysz?ce przezi?bieniu...
tabl.; 500 mg+ 50 mg, 10 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO ASPIRIN EXTRA, 500 mg + 50 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 tabletka zawiera jako substancje czynne: 500 mg kwasu acetylosalicylowego (Acidum acetylsalicylicum) oraz 50 mg kofeiny (Coffeinum). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA tabletki 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1. Wskazania do stosowania Bóle o ma?ym i umiarkowanym nasileniu, np...
tabl. mus.; 500 mg, 12 szt.
tabl. powl. dojelitowe; 75 mg, 60 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO BESTPIRIN, 75 mg, tabletki dojelitowe powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 tabletka dojelitowa powlekana zawiera 75 mg kwasu acetylosalicylowego (Acidum acetylsalicylicum). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka dojelitowa powlekana Okr?g?e, ró?owe tabletki o bia?ym prze?omie. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania ? zapobieganie pierwszemu zawa?owi mi??nia sercowego...
kaps. twarde; 10/75 mg, 30 szt. kaps. twarde; 5/75 mg, 30 szt.
...ASA, 5 mg + 75 mg: Ka?da kapsu?ka, twarda zawiera 5 mg bisoprololu fumaranu (Bisoprololi fumaras) i 75 mg kwasu acetylosalicylowego (Acidum acetylsalicylicum). Bilokord ASA, 10 mg + 75 mg: Ka?da kapsu?ka, twarda zawiera 10 mg bisoprololu fumaranu (Bisoprololi fumaras) i 75 mg kwasu acetylosalicylowego (Acidum acetylsalicylicum). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Kapsu?ka, twarda. Bilokord ASA, 5 mg + 75 mg...
tabl. dojelitowe; 100 mg, 30 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Cardiopirin, 100 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 tabletka zawiera 100 mg kwasu acetylosalicylowego (Acidum acetylsalicylicum). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: laktoza jednowodna 42 mg. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletki 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Prewencja wtórna ostrych epizodów zakrzepowych w naczyniach wie?cowych i...
kaps. twarde; 10/75 mg, 30 szt.
kaps. twarde; 5/75 mg, 30 szt.
tabl. dojelitowe; 81 mg, 30 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA W?ASNA PRODUKTU LECZNICZEGO ENCOPIRIN CARDIO 81, 81 mg, tabletki dojelitowe. 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH 1 tabletka dojelitowa zawiera 81 mg kwasu acetylosalicylowego (Acidum acetylsalicylicum. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletki dojelitowe. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Najwa?niejsze zastosowanie produktu leczniczego ENCOPIRIN CARDIO 81 to: ? zapobieganie...
tabl.; 300 mg+ 100 mg+ 50 mg, 10 szt. tabl.; 300 mg+ 100 mg+ 50 mg, 30 szt. tabl.; 300 mg+ 100 mg+ 50 mg, 50 szt.
tabl.; 250 mg+ 200 mg+ 50 mg, 10 szt.
tabl. powl.; 250 mg+ 250 mg+ 65 mg, 10 szt. tabl. powl.; 250 mg+ 250 mg+ 65 mg, 20 szt.
tabl.; , 6 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO FluControl Symptom, 300 mg+100 mg+50 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 tabletka zawiera: 300 mg kwasu acetylosalicylowego (Acidum acetylsalicylicum), 100 mg o-Etoksybenzamidu (Ethenzamidum) i 50 mg kofeiny (Coffeinum). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych: patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Dora?nie w bólach...
tabl.; 400 mg+ 50 mg, 6 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO KOPIRYNA ? TABLETKI OD BÓLU G?OWY, 400 mg + 50 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 tabletka zawiera: Kwas acetylosalicylowy (Acidum acetylsalicylicum) 400 mg Kofeina (Coffeinum) 50 mg Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1. Wskazania do stosowania Bóle o lekkim i ?rednim nasileniu, np...