Aciclovir | ATC: J 05 AB 01
inf. do?. [prosz. do przyg. roztw.]; 250 mg, 5 fiol.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Aciclovir Jelfa, 250 mg, proszek do sporz?dzania roztworu do infuzji 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 fiolka zawiera 250 mg acyklowiru w postaci acyklowiru sodowego Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Proszek do sporz?dzania roztworu do infuzji (liofilizowany) 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Zaka?enia opryszczkowe skóry i b?on...
Aciclovir | ATC: J 05 AB 01
inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 250 mg, 10 fiol. inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 500 mg, 10 fiol.
...SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 fiolka ACIX 250 zawiera: 274,4 mg soli sodowej acyklowiru, co odpowiada 250 mg acyklowiru (Aciclovirum). Produkt leczniczy zawiera 24,4 mg sodu. 1 fiolka ACIX 500 zawiera: 548,8 mg soli sodowej acyklowiru, co odpowiada 500 mg acyklowiru (Aciclovirum). Produkt leczniczy zawiera 48,8 mg sodu. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Proszek...
Aciclovir | ATC: J 05 AB 01
tabl.; 200 mg, 30 szt. tabl.; 400 mg, 30 szt.
Aciclovir | ATC: J 05 AB 01
tabl.; 800 mg, 30 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO HASCOVIR, 800 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 tabletka zawiera 800 mg acyklowiru (Aciclovirum). Substancje pomocnicze o znanym dzia?aniu: laktoza jednowodna 60 mg. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka Tabletki owalne, obustronnie wypuk?e, bia?e, niepowlekane o jednolitej, g?adkiej powierzchni. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Leczenie...
tabl.; 200 mg, 30 szt.
Aciclovir | ATC: D 06 BB 03
krem; 50 mg/g, 1 tuba 2 g
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Herpex, 50 mg/g, krem 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 g kremu zawiera 50 mg acyklowiru (Aciclovirum). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Krem. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Miejscowe leczenie zaka?e? skóry (opryszczki warg i narz?dów p?ciowych), wywo?anych przez wirus opryszczki zwyk?ej Herpes simplex typu 1...
Aciclovir | ATC: J 05 AB 01
tabl. powl.; 200 mg, 30 szt. tabl. powl.; 400 mg, 30 szt. tabl. powl.; 800 mg, 30 szt.
...Heviran, 200 mg, tabletki powlekane Heviran, 400 mg, tabletki powlekane Heviran, 800 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka zawiera odpowiednio 200 mg, 400 mg lub 800 mg acyklowiru (Aciclovirum). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletki powlekane Tabletki 200 mg i 400 mg s? barwy bia?ej, okr?g?e, obustronnie wypuk?e. Tabletki 800 mg s? barwy bia?ej...
Valaciclovir | ATC: J 05 AB 11
tabl. powl.; 1000 mg, 21 szt.
Valaciclovir | ATC: J 05 AB 11
tabl. powl.; 500 mg, 10 szt.
Aciclovir | ATC: D 06 BB 03
krem; 50 mg/g, 1 op. 5 g
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Virolex, 50 mg/g, krem 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 g kremu zawiera 50 mg acyklowiru (Aciclovirum). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Krem. Krem homogeniczny, koloru bia?ego lub prawie bia?ego. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Produkt leczniczy Virolex jest wskazany w leczeniu zaka?e? skóry wywo?anych przez...
Aciclovir | ATC: S 01 AD 03
ma?? do oczu; 30 mg/g, 1 tuba 4,5 g
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Virolex, 30 mg/g, ma?? do oczu 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 g ma?ci do oczu zawiera 30 mg acyklowiru (Aciclovirum). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Ma?? do oczu. Ma?? jest bezbarwna, homogenna, lekko przezroczysta, t?usta, bez grudek. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Opryszczkowe zapalenie rogówki...
Aciclovir | ATC: S 01 AD 03
ma?? do oczu; 30 mg/g, 1 tuba 4,5 g
...SPC, labelling and package leaflet CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Viru-POS, 30 mg/g, ma?? do oczu 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 g ma?ci zawiera 30 mg acyklowiru (Aciclovirum) Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Ma?? do oczu 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Produkt leczniczy Viru-POS ma?? do oczu wskazany...
Aciclovir | ATC: S 01 AD 03
ma?? do oczu; 30 mg/ml, 1 op. 4,5 g
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Zovirax, 30 mg/g, ma?? do oczu 2. SK?AD JAKO?CIOWY l ILO?CIOWY 1 g ma?ci zawiera 30 mg acyklowiru (Aciclovirum). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Ma?? do oczu. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1. Wskazania do stosowania Produkt Zovirax, ma?? do oczu, wskazany jest leczeniu opryszczkowego Zapalenia rogówki w - Herpes simplex...
Aciclovir | ATC: J 05 AB 01
tabl.; 200 mg, 25 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Zovirax, 200 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka zawiera 200 mg acyklowiru (Aciclovirum). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: laktoza jednowodna 213,6 mg. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka. Bia?e owalne, dwuwypuk?e tabletki, oznaczone GXCL3 na jednej stronie i g?adkie po drugiej. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1...
Aciclovir | ATC: J 05 AB 01
inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 250 mg, 5 fiol.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Zovirax, 250 mg, liofilizat do sporz?dzania roztworu do infuzji 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da fiolka zawiera 250 mg acyklowiru (Aciclovirum). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Liofilizat do sporz?dzenia roztworu do infuzji. Bia?y do bia?awego liofilizowany proszek. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1. Wskazania do stosowania Zovirax, liofilizat do sporz?dzenia roztworu...
Aciclovir | ATC: J 05 AB 01
zaw. doust.; 200 mg/5 ml, 1 but. 125 ml
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Zovirax, 200 mg/5ml, zawiesina doustna 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 5 ml zawiesiny doustnej zawiera 200 mg acyklowiru (Aciclovirum) Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: sorbitol, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych patrz punkt. 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Zawiesina doustna. Zawiesina o barwie bia?ej i smaku bananowym. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1. Wskazania...
krem; (50 mg+ 10 mg)/g, 1 tubka 2 g
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Zovirax Duo, (50 mg +10 mg)/g, krem 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 g kremu zawiera 50 mg acyklowiru (Aciclovirum) i 10 mg hydrokortyzonu (Hydrocortisonum). Substancje pomocnicze: alkohol cetostearylowy 67,5 mg/g kremu i glikol propylenowy 200 mg/g kremu. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Krem. Krem koloru bia?ego...
krem; 50 mg/g, 1 tuba 2 g
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Zovirax Intensive, 50 mg/g, krem 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 g kremu zawiera 50 mg acyklowiru (Aciclovirum). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Krem 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Produkt leczniczy Zovirax Intensive w postaci kremu jest wskazany w leczeniu nawrotowej opryszczki warg i twarzy, wywo?anych...