Acitretin | ATC: D 05 BB 02
kaps. twarde; 10 mg, 100 szt. kaps. twarde; 10 mg, 30 szt.
Acitretin | ATC: D 05 BB 02
kaps. twarde; 25 mg, 100 szt. kaps. twarde; 25 mg, 30 szt.
Acitretin | ATC: D 05 BB 02
kaps.; 10 mg, 100 szt. kaps.; 10 mg, 30 szt. kaps.; 25 mg, 100 szt. kaps.; 25 mg, 30 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Neotigason, 10 mg, kapsu?ki Neotigason, 25 mg, kapsu?ki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da kapsu?ka zawiera 10 mg lub 25 mg acytretyny (Acitretinum). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: glukoza. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Kapsu?ka. 10 mg: kapsu?ki z br?zowym wieczkiem i bia?ym korpusem z nadrukiem ?10? w kolorze czarnym na...