O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Acitretin | ATC: D 05 BB 02
kaps. twarde; 10 mg, 100 szt. kaps. twarde; 10 mg, 30 szt.
Acitretin | ATC: D 05 BB 02
kaps. twarde; 25 mg, 100 szt. kaps. twarde; 25 mg, 30 szt.
Acitretin | ATC: D 05 BB 02
kaps.; 10 mg, 100 szt. kaps.; 10 mg, 30 szt. kaps.; 25 mg, 100 szt. kaps.; 25 mg, 30 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Neotigason, 10 mg, kapsu?ki Neotigason, 25 mg, kapsu?ki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da kapsu?ka zawiera 10 mg lub 25 mg acytretyny (Acitretinum). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: glukoza. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Kapsu?ka. 10 mg: kapsu?ki z br?zowym wieczkiem i bia?ym korpusem z nadrukiem ?10? w kolorze czarnym na...