Acitretin | ATC: D 05 BB 02
kaps. twarde; 10 mg, 100 szt. kaps. twarde; 10 mg, 30 szt.
Acitretin | ATC: D 05 BB 02
kaps. twarde; 25 mg, 100 szt. kaps. twarde; 25 mg, 30 szt.
Acitretin | ATC: D 05 BB 02
kaps.; 10 mg, 100 szt. kaps.; 10 mg, 30 szt. kaps.; 25 mg, 100 szt. kaps.; 25 mg, 30 szt.
Charakterystyka Produktu Leczniczego 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Neotigason, 10 mg, kapsu?ki Neotigason, 25 mg, kapsu?ki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da kapsu?ka zawiera 10 mg lub 25 mg acytretyny (Acitretinum). Substancja pomocnicza: glukoza Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Kapsu?ki. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Ci??kie postacie ?uszczycy, takie jak: ? ?uszczyca erytrodermiczna, ? uogólniona...