O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Adapalene | ATC: D 10 AD 03
krem; 1 mg/g, 1 op. 30 g
...Podczas stosowania produktu leczniczego, na skutek zmniejszenia warstwy rogowej naskórka, skóra staje si? bardziej wra?liwa na dzia?anie promieniowania ultrafioletowego i stosowanych miejscowo produktów leczniczych lub kosmetyków. Z uwagi na to podczas leczenia adapalenem nale?y unika? nadmiernej ekspozycji na promieniowanie UV i ?wiat?o s?oneczne (stosuj?c np. nakrycie g?owy i filtry ochronne) i nie nale?y stosowa? kosmetyków zalecanych do piel?gnacji skóry tr?dzikowej lub o dzia?aniu ?ci?gaj?cym...
Adapalene | ATC: D 10 AD 03
?el; 1 mg/g, 1 op. 30 g
...Podczas stosowania produktu leczniczego, na skutek zmniejszenia warstwy rogowej naskórka, skóra staje si? bardziej wra?liwa na dzia?anie promieniowania ultrafioletowego i stosowanych miejscowo produktów leczniczych lub kosmetyków. Z uwagi na to podczas leczenia adapalenem nale?y unika? nadmiernej ekspozycji na promieniowanie UV i ?wiat?o s?oneczne (stosuj?c np. nakrycie g?owy i filtry ochronne) i nie nale?y stosowa? kosmetyków zalecanych do piel?gnacji skóry tr?dzikowej lub o dzia?aniu ?ci?gaj?cym...
Adapalene | ATC: D 10 AD 03
krem; 1 mg/g, 1 tuba 15 g
Adapalene | ATC: D 10 AD 03
?el; 1 mg/g, 1 tuba 15 g
?el; (1 mg+ 25 mg)/g, 1 tuba 15 g ?el; (1 mg+ 25 mg)/g, 1 tuba 30 g
...obu sk?adników lub adapalenem 0,1% w warunkach maksymalnych (nanoszenie 2 g elu na dob?), st?enie adapalenu by? niemierzalne w wi?kszo?ci próbek osocza (granica czu?o?ci 0,1 ng/ml). Niewielkie st?enie adapalenu (C pomi?dzy 0,1 a 0,2 ng/ml) odnotowano w dwóch max próbkach krwi pobranych od osób leczonych elem Epiduo i w trzech próbkach od osób leczonych adapalenem 0,1% w...