Adenosine | ATC: C 01 EB 10
inj. do?. [roztw.]; 3 mg/ml, 6 fiol. 2 ml inj. do?. [roztw.]; 3 mg/ml, 6 fiol. 2 ml
Cladribine | ATC: L 01 BB 04
inf. do?. [roztw.]; 1 mg/ml, 1 fiol. 10 ml
Clofarabine | ATC: L 01 BB 06
inj. [konc. do przyg. roztw.]; 1 mg/ml, 1 fiol. 20 ml