inf. [prosz. do przyg. konc.]; 5 mg, 1 fiol.
Agalsidase alfa | ATC: A 16 AB 03
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 1 mg/ml, 1 fiol. 1 ml