O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
tabl.; 40 mg, 30 szt.
...o.o. _________________________________________________________________________________ 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Cyclodynon ? ? ? ? 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ 1 tabletka powlekana zawiera 40 mg suchego wyci?gu etanolowego z owoców agnus castus: Agni casti fructus extractum siccum (6-12:1), co odpowiada 20 mg ekstraktu pierwotnego. Pozosta?e 20 mg suchego wyci?gu etanolowego stanowi no?nik, którym jest krzemu dwutlenek koloidalny. Rozpuszczalnikiem u?ytym do ekstrakcji jest 60...