tabl.; 40 mg, 30 szt.
...o.o. _________________________________________________________________________________ 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Cyclodynon ? ? ? ? 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ 1 tabletka powlekana zawiera 40 mg suchego wyci?gu etanolowego z owoców agnus castus: Agni casti fructus extractum siccum (6-12:1), co odpowiada 20 mg ekstraktu pierwotnego. Pozosta?e 20 mg suchego wyci?gu etanolowego stanowi no?nik, którym jest krzemu dwutlenek koloidalny. Rozpuszczalnikiem u?ytym do ekstrakcji jest 60...