O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
zaw. doust.; 100 mg/5 ml, 1 but. 20 ml
...dni od wyst?pienia miesi?czki lub po uzyskaniu ujemnego wyniku testu ci??owego. Zentel w postaci zawiesiny doustnej zawiera kwas benzoesowy, który jest ?redniego stopnia czynnikiem dra?ni?cym dla skóry, oczu i b?on ?luzowych. Leczenie albendazolem mo?e ujawni? wcze?niej wyst?puj?c? w?grzyc? o?rodkowego uk?adu nerwowego, szczególnie w regionach o du?ej cz?sto?ci wyst?powania tasiemczycy. W wyniku reakcji zapalnej powodowanej przez obumieranie paso?ytów w obr?bie mózgu, u pacjentów mog? w...
tabl. do rozgr. i ?ucia; 400 mg, 1 szt.
...we wczesnym okresie ci??y, zaleca si?, aby u kobiet w wieku rozrodczym kuracj? tym lekiem przeprowadza? w ci?gu pierwszych 7 dni od wyst?pienia miesi?czki lub po uzyskaniu ujemnego wyniku testu ci??owego. Leczenie albendazolem mo?e ujawni? w?grzyc? o?rodkowego uk?adu nerwowego wcze?niej przebiegaj?c? bezobjawowo, szczególnie w regionach o du?ej cz?sto?ci wyst?powania tasiemczycy. W wyniku reakcji zapalnej powodowanej przez obumieranie paso?ytów w obr?bie mózgu u pacjenta mog?...