tabl.; 70 mg, 4 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Alendronic Acid Genoptim,70 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka zawiera 70 mg kwasu alendronowego w postaci 91,37 mg sodu alendronianu trójwodnego (Acidum alendronicum). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka. Bia?e, owalne, p?askie tabletki o wymiarach 14 x 8 mm, oznaczone symbolem "70" na jednej stronie. 4...
Alendronic acid | ATC: M 05 BA 04
tabl.; 70 mg, 4 szt.
Alendronic acid | ATC: M 05 BA 04
tabl.; 70 mg, 4 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO l. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO AlendroLEK 70, 70 mg, tabletki 2. SKLAD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 tabletka zawiera 70 mg kwasu alendronowego (Acidum alendronicum) w postaci sodu alendronianu trójwodnego. Substancje pomocnicze, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletki. Tabletki barwy bia?ej lub prawie bia?ej, owalne, wyt?oczeniem ?AN 70? pojednej stronie i logo z Arrow po drugiej stronie. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE...
Alendronic acid | ATC: M 05 BA 04
tabl.; 70 mg, 4 szt.
tabl.; 70 mg, 4 szt.
tabl.; 70 mg, 4 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Alendronat Bluefish, 70 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka zawiera 70 mg kwasu alendronowego (Acidum alendronicum), odpowiadaj?ce 91,37 mg sodu alendronianu trójwodnego. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka. P?askie, owalne tabletki barwy bia?ej, o rozmiarach 14 x 8 mm, z oznakowaniem ?70? po jednej stronie. 4. SZCZEGÓ?OWE...
tabl.; 70 mg, 12 szt. tabl.; 70 mg, 4 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Alendronat-ratiopharm 70, 70 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka zawiera 70 mg kwasu alendronowego (Acidum alendronicum) (w postaci sodu alendronianu trójwodnego). Substancje pomocnicze o znanym dzia?aniu: 136 mg laktozy. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka Tabletki barwy bia?ej lub prawie bia?ej, owalne, z nadrukiem ?AN 70? na...
tabl.; 70 mg, 4 szt.
tabl.; 70 mg, 4 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Ostemax 70 comfort, 70 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 tabletka Ostemax 70 comfort zawiera: 70 mg kwasu alendronowego (Acidum alendronicum) w postaci 91,36 mg alendronianu sodu trójwodnego. Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: zawiera równie? laktoz?. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletki barwy bia?ej, obustronnie wypuk?e, o kszta?cie...
tabl.; 70 mg, 4 szt. tabl.; 70 mg, 6 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO OSTENIL 70, 70 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 tabletka zawiera 70 mg kwasu alendronowego (Acidum alendronicum) w postaci alendronianu sodu trójwodnego 91,35 mg. Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna 149,15 mg. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletki 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Wskazaniem do...
Alendronic acid | ATC: M 05 BA 04
tabl. powl.; 70 mg, 4 szt.
...OSTOLEK, 70 mg, tabletki powlekane 1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Ostolek, 70 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna tabletka powlekana zawiera 70 mg kwasu alendronowego (Acidum alendronicum) w postaci trójwodnego alendronianu sodu 91,35 mg. Produkt leczniczy Ostolek zawiera 60 mg laktozy jednowodnej. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletki powlekane Tabletki powlekane...
Alendronic acid | ATC: M 05 BA 04
tabl.; 70 mg, 12 szt. tabl.; 70 mg, 2 szt. tabl.; 70 mg, 4 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Rekostin 70 mg 70 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna tabletka produktu leczniczego Rekostin 70 mg zawiera 70 mg kwasu alendronowego (Acidum alendronicum) w postaci alendronianu sodu trójwodnego 91,36 mg. Produkt leczniczy zawiera laktoz? jednowodn?. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka Bia?e, okr?g?e, obustronnie wypuk?e tabletki. 4. SZCZEGÓ?OWE...
Alendronic acid | ATC: M 05 BA 04
tabl. powl.; 70 mg, 12 szt. tabl. powl.; 70 mg, 4 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Sedron, 70 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka powlekana zawiera 70 mg kwasu alendronowego (Acidum alendronicum), co odpowiada 91,35 mg sodu alendronianu trójwodnego. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana. Bia?a, okr?g?a, obustronnie wypuk?a tabletka powlekana z wyt?oczonym symbolem ?M14? po jednej stronie. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE...