kaps. mi?kkie; 1 µg, 100 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO ALFADIOL, 1 mikrogram, kapsu?ki mi?kkie 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 kapsu?ka zawiera 1 mikrogram alfakalcydolu (Alfacalcidolum). Substancje pomocnicze: butylohydroksytoluen (E321) 0,025 mg czerwie? koszenilowa (E124) 0,150 mg etylu parahydroksybenzoesan (E214) 0,050 mg olej arachidowy oczyszczony 49,945 mg glicerol Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Kapsu?ki mi?kkie 4...
kaps. mi?kkie; 0,25 µg, 100 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO ALFADIOL, 0,25 mikrograma, kapsu?ki mi?kkie 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 kapsu?ka zawiera 0,25 mikrograma alfakalcydolu (Alfacalcidolum). Substancje pomocnicze: butylohydroksytoluen (E321) 0,025 mg czerwie? koszenilowa (E124) 0,150 mg etylu parahydroksybenzoesan (E214) 0,050 mg olej arachidowy oczyszczony 49,945 mg glicerol Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Kapsu?ki...