Alfuzosin | ATC: G 04 CA 01
tabl. o przed?. uwalnianiu; 10 mg, 30 szt.
Alfuzosin | ATC: G 04 CA 01
tabl. o przed?. uwalnianiu; 10 mg, 30 szt.
...RMS approval date: 03.11.2014 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Alfabax, 10 mg, tabletki o przed?u?onym uwalnianiu 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka zawiera 10 mg alfuzosyny chlorowodorku (Alfuzosini hydrochloridum). Substancje pomocnicze o znanym dzia?aniu: laktoza Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka o przed?u?onym uwalnianiu. Tabletki barwy bia?ej do bia?awej, okr?g?e, niepowlekane, dwuwypuk?e, z...
Alfuzosin | ATC: G 04 CA 01
tabl. o przed?. uwalnianiu; 10 mg, 30 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO AlfuLEK 10, 10 mg, tabletki o przed?u?onym uwalnianiu 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka zawiera 10 mg alfuzosyny chlorowodorku (Alfuzosini hydrochloridum). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: Ka?da tabletka zawiera 8 mg laktozy jednowodnej. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka o przed?u?onym uwalnianiu. Bia?e, okr?g?e tabletki niepowlekane o sko?nie ?ci?tej kraw?dzi...
Alfuzosin | ATC: G 04 CA 01
tabl. o przed?. uwalnianiu; 10 mg, 30 szt.
tabl. o przed?. uwalnianiu; 10 mg, 30 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO ALFUZOSTAD 10 mg; tabletki o przed?u?onym uwalnianiu 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka o przed?u?onym uwalnianiu zawiera 10 mg alfuzosyny chlorowodorku (Alfuzosini hydrochloridum). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: ka?da tabletka zawiera 8 mg laktozy jednowodnej. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletki o przed?u?onym uwalnianiu. Bia?e, okr?g?e, niepowlekane tabletki o ?ci?tym...
tabl. o przed?. uwalnianiu; 10 mg, 30 szt.
Alfuzosin | ATC: G 04 CA 01
tabl. o przed?. uwalnianiu; 10 mg, 30 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Alugen 10 mg 10 mg, tabletki o przed?u?onym uwalnianiu 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka zawiera 10 mg alfuzosyny chlorowodorku (Alfuzosini hydrochloridum) Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: Ka?da tabletka zawiera 7,6 mg laktozy (w postaci laktozy jednowodnej). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletki o przed?u?onym uwalnianiu Bia?e, okr?g?e, niepowlekane...
Alfuzosin | ATC: G 04 CA 01
tabl. o przed?. uwalnianiu; 10 mg, 30 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO DALFAZ UNO, 10 mg, tabletki o przed?u?onym uwalnianiu 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 tabletka o przed?u?onym uwalnianiu zawiera 10 mg alfuzosyny chlorowodorku (Alfuzosini hydrochloridum) oraz substancje pomocnicze, w tym olej rycynowy uwodorniony. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletki o przed?u?onym uwalnianiu 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1. Wskazania do stosowania...
tabl. o przed?. uwalnianiu; 10 mg, 30 szt.
tabl. powl. o przed?. uwalnianiu; 5 mg, 20 szt.
...PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO DALFAZ SR 5, 5 mg, tabletki powlekane o przed?u?onym uwalnianiu 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 tabletka powlekana o przed?u?onym uwalnianiu zawiera 5 mg alfuzosyny chlorowodorku (Alfuzosini hydrochloridum) oraz substancje pomocnicze, w tym olej rycynowy uwodorniony. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletki powlekane o przed?u?onym uwalnianiu. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1...