Allantoin | ATC: D 03 AX
ma??; 20 mg/g, 1 tuba 30 g
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Alantan 20 mg/g, ma?? 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 g ma?ci zawiera 20 mg alantoiny (Allantoinum). Produkt leczniczy zawiera lanolin?, etylu parahydroksybenzoesan, glikol propylenowy. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Ma?? ?ó?tawa ma?? o jednolitej konsystencji. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1. Wskazania do stosowania ? Leczenie trudno goj?cych si?...
krem; (20 mg+ 50 mg)/g, 1 tuba 35 g
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Alantan Plus (20 mg + 50 mg)/g, krem 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 g kremu zawiera 20 mg alantoiny (Allantoinum) i 50 mg deksopantenolu (Dexpanthenolum) w postaci 50% roztworu pantenolu w glikolu propylenowym. Produkt zawiera lanolin?, alkohol cetostearylowy, etylu parahydroksybenzoesan, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Krem...
ma??; (20 mg+ 50 mg)/g, 1 tuba 30 g
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Alantan Plus (20 mg + 50 mg)/g, ma?? 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 g ma?ci zawiera 20 mg alantoiny (Allantoinum) i 50 mg deksopantenolu (Dexpanthenolum) w postaci 50% roztworu pantenolu w glikolu propylenowym. Produkt zawiera lanolin?, etylu parahydroksybenzoesan. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Ma?? ?ó?tawa ma?? o jednolitej konsystencji. 4...
Prep. z?o?. | ATC: D 03 AX
krem; , 1 tuba 35 g
...ILO?CIOWY 100 g kremu zawiera: wyci?g etanolowy z cebuli (Alii cepae extractum fluidum) 20,0 g wyci?g z rumianku (Chamomillae extractum) 5,0 g heparyna sodowa (Heparinum natricum) 5000,0 IU alantoina (Allantoinum) 1,0 g Substancje pomocnicze o znanym dzia?aniu: alkohol cetostearylowy, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Krem 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4...
?el; (10 mg+ 100 mg+ 50 j.m.)/g, 1 tuba 20 g ?el; (10 mg+ 100 mg+ 50 j.m.)/g, 1 tuba 50 g
...mg)/g ?el 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH 1 g ?elu zawiera substancje czynne: Heparinum natricum (heparyny sodowej) 50 j.m. Alli cepae extractum (ekstraktu p?ynnego z cebuli) 100 mg Allantoinum (alantoiny) 10 mg Substancje pomocnicze ? patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA ?el 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Blizny ograniczaj?ce ruch, powi?kszone (hipertroficzne, obrzmia?e, o kszta?cie...
krem; , 1 tuba 35 g
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA W?ASNA PRODUKTU LECZNICZEGO DERNILAN, krem 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH 100 g kremu zawiera: 1 g kamfory racemicznej (Camphora racemica), 300 mg alantoiny (Allantoinum), 250 mg nikotynamidu (Nicotinamidum), 100 mg kwasu salicylowego (Acidum salicylicum) Substancje pomocnicze wykazuj?ce dzia?anie: metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, alkohol stearylowy. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Krem 4...
ma??; , 1 tuba 35 g
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA W?ASNA PRODUKTU LECZNICZEGO DERNILAN, ma?? 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 100 g ma?ci zawiera: 300 mg alantoiny (Allantoinum), 250 mg nikotynamidu (Nicotinamidum), 100 mg kwasu salicylowego (Acidum salicylicum), 1 g kamfory racemicznej (Camphora racemica). Substancje pomocnicze wykazuj?ce dzia?anie: metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, alkohol cetylowy. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Ma?? 4. SZCZEGÓ?OWE DANE...