kaps. mi?kkie; 600 mg, 100 szt. kaps. mi?kkie; 600 mg, 30 szt.
...300 ing kapsu?ki mi?kkie Neurolipon-MIP 600, 600 mg kapsu?ki mi?kkie 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ l tabletka zawiera: 300 mg kwasu alfa-Iiponowego (Acidum alpha-lzpoicum) lub 600 mg kwasu alfa-liponowego (Acidum alpha-lipoicum) Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz pkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Kapsu?ki mi?kkie. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Dolegliwo?ci zwi?zane z polineuropatia...