Alprostadil | ATC: C 01 EA 01
inf. do?. [prosz. do przyg. roztw.]; 60 µg, 10 amp.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Prostavasin 60, 60 mikrogramów, proszek do sporz?dzania roztworu do infuzji 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 ampu?ka (49,5 mg proszku) zawiera 60 ?g Alprostadilum (alprostadylu). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Proszek do sporz?dzania roztworu do infuzji. Liofilizowany proszek koloru bia?ego. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Stadium...
Alprostadil | ATC: C 01 EA 01
inj. [roztw.]; 500 µg/ml, 5 amp. 1 ml
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO PROSTIN VR; 500 µg/ml, roztwór do wstrzykiwa? 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 ml roztworu do wstrzykiwa? zawiera 500 mikrogramów alprostadylu (Alprostadilum). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz: punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Roztwór do wstrzykiwa?. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania PROSTIN VR stosowany jest w leczeniu podtrzymuj?cym w celu tymczasowego utrzymania...
Alprostadil | ATC: G 04 BE 01
krem; 3 mg/g, 4 sasz.