O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Alprostadil | ATC: C 01 EA 01
inf. do?. [prosz. do przyg. roztw.]; 60 µg, 10 amp.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Prostavasin 60, 60 mikrogramów, proszek do sporz?dzania roztworu do infuzji 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 ampu?ka (49,5 mg proszku) zawiera 60 ?g Alprostadilum (alprostadylu). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Proszek do sporz?dzania roztworu do infuzji. Liofilizowany proszek koloru bia?ego. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Stadium...
Alprostadil | ATC: C 01 EA 01
inj. [roztw.]; 500 µg/ml, 5 amp. 1 ml
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO PROSTIN VR; 500 µg/ml, roztwór do wstrzykiwa? 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 ml roztworu do wstrzykiwa? zawiera 500 mikrogramów alprostadylu (Alprostadilum). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz: punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Roztwór do wstrzykiwa?. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania PROSTIN VR stosowany jest w leczeniu podtrzymuj?cym w celu tymczasowego utrzymania...
Alprostadil | ATC: G 04 BE 01
krem; 3 mg/g, 4 sasz.