inf. [prosz.+ rozp.]; 10 mg, 1 fiol.+ rozp.
inf. [prosz.+ rozp.]; 20 mg, 1 fiol.+ rozp.
inf. [prosz.+ rozp.]; 50 mg, 1 fiol.+ rozp.