O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
inj. [roztw.]; 7,5 mg/ml, 10 amp. 2 ml
inj.; 15 mg/2 ml, 5 amp. 2 ml
syrop; 15 mg/5 ml, 1 but. 150 ml
syrop; 30 mg/5 ml, 1 but. 150 ml
syrop; 15 mg/5 ml, 1 but. 120 ml syrop; 15 mg/5 ml, 1 but. 200 ml
syrop; 30 mg/5 ml, 1 but. 120 ml syrop; 30 mg/5 ml, 1 but. 200 ml
tabl.; 30 mg, 20 szt. tabl.; 30 mg, 40 szt.
roztw. doust.; 10 mg/dawk?, 1 op. 13 ml
...ambroksolu. Dzieci poni?ej 12 lat Ambroxol hydrochloride Cyathus nie jest zalecany do stosowania u dzieci poni?ej 12 lat, ze wzgl?du na wysokie st??enie substancji czynnej w tym roztworze. Pacjenci z niewydolno?ci? nerek i w?troby W przypadku umiarkowanej do ci??kiej niewydolno?ci nerek/w?troby, nale?y dostosowa? dawk? Ambroxol hydrochloride Cyathus (patrz punkt 4.4 i 5.2). Sposób podawania Ambroxol hydrochloride Cyathus jest produktem wy??cznie do...
tabl. mus.; 30 mg, 20 szt.
syrop; 30 mg/5 ml, 1 op. 120 ml
kaps. o przed?. uwalnianiu; 75 mg, 10 szt.
tabl.; 30 mg, 20 szt.
syrop; 15 mg/5 ml, 1 but. 120 ml
syrop; 30 mg/5 ml, 1 but. 120 ml
tabl.; 30 mg, 20 szt.
tabl. mus.; 60 mg, 10 szt.
syrop; 30 mg/5 ml, 1 but. 100 ml
tabl. do ssania; 20 mg, 20 szt.
p?yn do inhal. z nebulizatora; 7,5 mg/ml, 1 but. 100 ml
pastylki mi?kkie; 15 mg, 20 szt.
syrop; 30 mg/5 ml, 1 but. 100 ml syrop; 30 mg/5 ml, 1 but. 200 ml
tabl.; 30 mg, 20 szt.
tabl.; 30 mg, 20 szt.
syrop; 15 mg/5 ml, 1 op. 100 ml