tabl.; 10 mg, 100 szt.
...15. INSTRUKCJA U?YCIA 16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE?A FIRDAPSE 17 MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH Blistry zgrzewane, perforowane, podzielne na dawki pojedyncze 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO FIRDAPSE 10 mg amifampridine 2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO BioMarin Europe Limited 3. TERMIN WA?NO?CI EXP 4. NUMER SERII Lot 5. INNE 18 B. ULOTKA DLA PACJENTA 19 ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA U?YTKOWNIKA FIRDAPSE 10...