O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
tabl.; 10 mg, 100 szt.
...15. INSTRUKCJA U?YCIA 16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE?A FIRDAPSE 17 MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH Blistry zgrzewane, perforowane, podzielne na dawki pojedyncze 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO FIRDAPSE 10 mg amifampridine 2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO BioMarin Europe Limited 3. TERMIN WA?NO?CI EXP 4. NUMER SERII Lot 5. INNE 18 B. ULOTKA DLA PACJENTA 19 ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA U?YTKOWNIKA FIRDAPSE 10...