O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
inf. [roztw.]; 2,5 mg/ml, 10 but. 100 ml inf. [roztw.]; 5 mg/ml, 10 but. 100 ml inj. [roztw.]; 10 mg/ml, 10 but. 100 ml
...wymienionych powy?ej. Amikacin B. Braun, 2,5 mg/ml, 5 mg/ml, IO rng/ml, roztwór do infuzjijest powszechnie stosowany w pol?czeniu z innymi odpowiednimi antybiotykami, obejmuj?cymi swoim spektrum bakterie wywo?uj?ce odpowiednie zaka?enie. Nale?y uwzgl?dni? oficjalne wytyczne dotycz?ce w?a?ciwego stosowania leków przeciwbakteryjnych. 4.2 Dawkowanie i sposób podawania Amikacin B. Braun, 2,5 mg/ml, Amikacin B. Braun, 5 mg/ml. Amikacin B. Braun...
Amikacin | ATC: J 01 GB 06
inj. dom./inf. do?. [roztw.]; 125 mg/ml, 1 amp. 2 ml inj. dom./inf. do?. [roztw.]; 250 mg/ml, 1 amp. 2 ml inj. dom./inf. do?. [roztw.]; 250 mg/ml, 1 amp. 4 ml
...250 mg/ml, roztwór do wstrzykiwa? i infuzji 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Biodacyna, 125 mg/ml, ka?dy ml roztworu zawiera 125 mg amikacyny (Amikacinum) w postaci amikacyny disiarczanu. Biodacyna, 250 mg/ml, ka?dy ml roztworu zawiera 250 mg amikacyny (Amikacinum) w postaci amikacyny disiarczanu. Substancje pomocnicze o znanym dzia?aniu: sodu pirosiarczyn i sód. Biodacyna, 125 mg/ml, ka?dy ml roztworu zawiera 3,73...
krople do oczu; 3 mg/ml, 1 but. 5 ml
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO BIODACYNA OPHTHALMICUM 0,3%, 3 mg/ml, krople do oczu, roztwór 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 ml roztworu zawiera 3 mg amikacyny (Amikacinum) w postaci amikacyny siarczanu. Butelka zawiera 15 mg amikacyny w 5 ml roztworu. Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: chlorek benzalkoniowy. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA krople do...