O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
inf. [roztw.]; , 1 but. 500 ml inf. [roztw.]; , 1 but. 500 ml
inf. [roztw.]; , 4 wor. 1500 ml inf. [roztw.]; , 4 wor. 2000 ml inf. [roztw.]; , 6 wor. 1000 ml
inf. [roztw.]; , 10 but. 250 ml
inf. [roztw.]; , 1 but. 100 ml inf. [roztw.]; , 1 but. 250 ml
inf. [emulsja]; , 1 but. 100 ml inf. [emulsja]; , 1 poj. 100 ml inf. [emulsja]; , 1 poj. 250 ml inf. [emulsja]; , 1 poj. 500 ml
...ang. SFA ? saturated fatty acids), - 65% jednonienasyconych kwasów t?uszczowych (ang. MUFA ? monounsaturated fatty acids), - 20% niezb?dnych wielonienasyconych kwasów t?uszczowych (ang. EPUFA ? essential polyunsaturated fatty acids). Umiarkowana zawarto?? niezb?dnych kwasów...Sposób podawania Infuzja do?ylna: - je?eli t?uszcze wchodz? w sk?ad kompletnej mieszaniny od?ywczej (razem z glukoz? i aminokwasami), to mieszanina taka mo?e by? podawana drog? ?y?y centralnej lub ?y? obwodowych, w zale?no?ci od...
inf. [roztw.]; , 4 poj. 2000 ml
inf. [roztw.]; , 4 poj. 2000 ml
inf. [roztw.]; , 4 poj. 2000 ml
inf. [roztw.]; , 4 poj. 2000 ml
inf. [roztw.]; , 4 poj. 2000 ml
inf. [emulsja]; , 1 poj. 1440 ml
tabl. powl.; , 100 szt.
inf. [emulsja]; , 2 wor. 2500 ml
inf. [emulsja]; , 2 wor. 2500 ml
inf. [emulsja]; , 2 wor. 2500 ml
inf. [emulsja]; , 2 wor. 2500 ml
inf. do?. [roztw.]; 0,1 g/ml, 1 fl. 250 ml
inf. [emulsja]; , 10 wor. 300 ml
inf. [emulsja]; , 6 wor. 500 ml
inf. do?. [zestaw 2 roztw.]; , 1 poj. 1000 ml
inf. [zestaw 2 roztw.+ emulsja]; , 5 poj. 1250 ml
inf. [zestaw 2 roztw.+ emulsja]; , 5 wor. 1250 ml
inf. [emulsja]; , 5 wor. 625 ml
inf. [emulsja]; , 5 wor. 2500 ml
inf. do?. [zestaw 2 roztw.]; , 1 poj. 1000 ml
inf. do?. [zestaw 2 roztw.]; , 1 poj. 1000 ml
roztw. do dializy otrzewnowej; , 1 op. 1500 ml
inf. [emulsja]; , 4 wor. 1,5l
inf. [emulsja]; , 4 wor. 2 l
inf. [emulsja]; , 4 wor. 2 l