Amiodarone | ATC: C 01 BD 01
inf. do?./inj. [roztw.]; 150 mg/3 ml, 5 amp. 3 ml
Amiodarone | ATC: C 01 BD 01
inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 6 amp. 3 ml
Amiodarone | ATC: C 01 BD 01
tabl.; 200 mg, 30 szt.
tabl. powl.; 200 mg, 60 szt.