tabl.; 5/5 mg, 30 szt.
...podwójnej blokady uk?adu renina-angiotensyna-aldosteron (RAAS) Dwa du?e randomizowane, kontrolowane badania kliniczne ONTARGET (ang. ONgoing Telmisartan Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) i VA NEPHRON-D (ang. The...metod? podwójnie ?lepej próby, kontrolowanym placebo, z udzia?em 1997 pacjentów, o nazwie CAMELOT (ang. Comparison of Amlodipine vs Enalapril to Limit Occurrences of Thrombosis). Przez 2 lata w?ród uczestników badania 663 pacjentów...
tabl.; 5/10 mg, 30 szt.
...podwójnej blokady uk?adu renina-angiotensyna-aldosteron (RAAS) Dwa du?e randomizowane, kontrolowane badania kliniczne ONTARGET (ang. ONgoing Telmisartan Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) i VA NEPHRON-D (ang. The...metod? podwójnie ?lepej próby, kontrolowanym placebo, z udzia?em 1997 pacjentów, o nazwie CAMELOT (ang. Comparison of Amlodipine vs Enalapril to Limit Occurrences of Thrombosis). Przez 2 lata w?ród uczestników badania 663 pacjentów...
tabl.; 10/5 mg, 30 szt.
...podwójnej blokady uk?adu renina-angiotensyna-aldosteron (RAAS) Dwa du?e randomizowane, kontrolowane badania kliniczne ONTARGET (ang. ONgoing Telmisartan Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) i VA NEPHRON-D (ang. The...metod? podwójnie ?lepej próby, kontrolowanym placebo, z udzia?em 1997 pacjentów, o nazwie CAMELOT (ang. Comparison of Amlodipine vs Enalapril to Limit Occurrences of Thrombosis). Przez 2 lata w?ród uczestników badania 663 pacjentów...
tabl.; 10/10 mg, 30 szt.
...podwójnej blokady uk?adu renina-angiotensyna-aldosteron (RAAS) Dwa du?e randomizowane, kontrolowane badania kliniczne ONTARGET (ang. ONgoing Telmisartan Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) i VA NEPHRON-D (ang. The...metod? podwójnie ?lepej próby, kontrolowanym placebo, z udzia?em 1997 pacjentów, o nazwie CAMELOT (ang. Comparison of Amlodipine vs Enalapril to Limit Occurrences of Thrombosis). Przez 2 lata w?ród uczestników badania 663 pacjentów...
tabl. powl.; 20 mg/10 mg/5 mg, 30 szt. tabl. powl.; 20 mg/5 mg/5 mg, 30 szt. tabl. powl.; 40 mg/10 mg/10 mg, 30 szt.
...blokada uk?adu renina-angiotensyna-aldosteron (RAAS) W dwóch du?ych, randomizowanych, kontrolowanych badaniach klinicznych ONTARGET (ang. ONgoing Telmisartan Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) i VA NEPHRON-D (ang. The...podwójnie ?lepej próby, kontrolowanym placebo, z udzia?em 1 997 pacjentów, o nazwie CAMELOT (ang. Comparison of Amlodipine vs Enalapril to Limit Occurrences of Thrombosis). Przez 2 lata w?ród uczestników badania 663 pacjentów...
tabl.; 40/5 mg, 28 szt.
tabl.; 40/10 mg, 28 szt.
tabl.; 80/5 mg, 28 szt.
tabl.; 80/10 mg, 28 szt.