O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
prosz. do przyg. zaw. doust.; 457 mg/5 ml, 1 but. 6,75 g
...AMOclan BID, (400 mg + 57 mg)/5 ml, proszek do sporz?dzania zawiesiny doustnej. 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?de 5 ml zawiesiny zawiera 400 mg amoksycyliny (Amoxicillinum) w postaci amoksycyliny trójwodnej i 57 mg kwasu klawulanowego (Acidum clavulanicum) w postaci klawulanianu potasu. Substancje pomocnicze: aspartam. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Proszek do sporz?dzania zawiesiny doustnej. Proszek ma kolor...
prosz. do przyg. zaw. doust.; 457 mg/5 ml, 1 fl. 140 ml prosz. do przyg. zaw. doust.; 457 mg/5 ml, 1 fl. 35 ml prosz. do przyg. zaw. doust.; 457 mg/5 ml, 1 fl. 70 ml
...mg + 57 mg)/5 ml, proszek do sporz?dzania zawiesiny doustnej 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?de 5 ml zawiesiny (1 miarka dozuj?ca) zawiera 400 mg amoksycyliny (Amoxicillinum) w postaci amoksycyliny trójwodnej i 57 mg kwasu klawulanowego (Acidum clavulanicum) w postaci klawulanianu potasu. Stosunek substancji czynnych wynosi 7:1. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Proszek do sporz?dzenia zawiesiny doustnej...
inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 1,2 g, 5 fiol. inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 600 mg, 5 fiol.
...500 mg + 100 mg) Jedna fiolka zawiera 500 mg amoksycyliny (Amoxicillinum) w postaci soli sodowej i 100 mg kwasu klawulanowego (Acidum clavulanicum) w postaci klawulanianu potasu. Stosunek substancji czynnych wynosi 5:1. Amoksiklav, (1 g + 200 mg) Jedna fiolka zawiera 1000 mg amoksycyliny (Amoxicillinum) w postaci soli sodowej i 200 mg kwasu klawulanowego (Acidum clavulanicum) w postaci klawulanianu potasu. Stosunek substancji czynnych wynosi 5...
tabl. powl.; 1 g, 14 szt. tabl. powl.; 1 g, 20 szt.
tabl. powl.; 625 mg, 14 szt. tabl. powl.; 625 mg, 21 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Amoksiklav, (500 mg + 125 mg), tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 tabletka zawiera 500 mg amoksycyliny (Amoxicillinum) w postaci amoksycyliny trójwodnej oraz 125 mg kwasu klawulanowego (Acidum clavulanicum) w postaci klawulanianu potasu. Stosunek substancji czynnych wynosi 4:1. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana. Bia?a lub bia?awa, pod?u?na...
tabl. powl.; 375 mg, 21 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Amoksiklav, (250 mg + 125 mg), tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 tabletka zawiera 250 mg amoksycyliny (Amoxicillinum) w postaci amoksycyliny trójwodnej oraz 125 mg kwasu klawulanowego (Acidum clavulanicum) w postaci klawulanianu potasu. Stosunek substancji czynnych wynosi 2:1. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana. Bia?a lub bia?awa, pod?u?na...
tabl. powl.; 1 g, 14 szt.
tabl. powl.; 1 g, 14 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Amoksiklav, (875 mg + 125 mg), tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 tabletka zawiera 875 mg amoksycyliny (Amoxicillinum) w postaci amoksycyliny trójwodnej oraz 125 mg kwasu klawulanowego (Acidum clavulanicum) w postaci klawulanianu potasu. Stosunek substancji czynnych wynosi 7:1. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana Bia?a lub prawie bia?a...
tabl. do przyg. zaw. doust./tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 625 mg, 14 szt.
...500 mg + 125 mg), tabletki do sporz?dzania zawiesiny doustnej/tabletki ulegaj?ce rozpadowi w jamie ustnej 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka zawiera 500 mg amoksycyliny (Amoxicillinum) w postaci amoksycyliny trójwodnej oraz 125 mg kwasu klawulanowego (Acidum clavulanicum) w postaci klawulanianu potasu. Substancje pomocnicze biologicznie czynne: olej rycynowy uwodorniony, aspartam. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka do sporz?dzania...
tabl. do przyg. zaw. doust./tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 1 g, 14 szt.
...875 mg + 125 mg), tabletki do sporz?dzania zawiesiny doustnej/tabletki ulegaj?ce rozpadowi w jamie ustnej 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka zawiera 875 mg amoksycyliny (Amoxicillinum) w postaci amoksycyliny trójwodnej oraz 125 mg kwasu klawulanowego (Acidum clavulanicum) w postaci klawulanianu potasu. Substancje pomocnicze biologicznie czynne: olej rycynowy uwodorniony, aspartam. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka do sporz?dzania...
prosz. do przyg. zaw. doust.; 312 mg/5 ml, 1 fl. 100 ml
...62,5 mg)/5 ml, proszek do sporz?dzania zawiesiny doustnej 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Kade 5 ml zawiesiny (1 miarka dozuj?ca) zawiera 250 mg amoksycyliny (Amoxicillinum) w postaci amoksycyliny trójwodnej i 62,5 mg kwasu klawulanowego (Acidum clavulanicum) w postaci klawulanianu potasu. Stosunek substancji czynnych wynosi 4:1. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Proszek do ó?tawo-bia?y...
tabl. powl.; 1 g, 14 szt.
inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 2,2 g, 1 but.
...PRODUKTU LECZNICZEGO Augmentin, 2000 mg + 200 mg, proszek do sporz?dzania roztworu do infuzji 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da fiolka lub butelka zawiera 2000 mg amoksycyliny (Amoxicillinum) w postaci soli sodowej i 200 mg kwasu klawulanowego (Acidum clavulanicum) w postaci klawulanianu potasu. Substancje pomocnicze o znanym dzia?aniu: Ka?da fiolka lub butelka zawiera 125,9 mg (5,5 mmol) sodu. Ka?da fiolka lub butelka zawiera...
prosz. do przyg. zaw. doust.; 457 mg/5 ml, 1 but. 140 ml prosz. do przyg. zaw. doust.; 457 mg/5 ml, 1 but. 35 ml prosz. do przyg. zaw. doust.; 457 mg/5 ml, 1 but. 70 ml
...Augmentin, (400 mg + 57 mg)/5 ml, proszek do sporz?dzania zawiesiny doustnej 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?dy mililitr sporz?dzonej zawiesiny doustnej zawiera 80 mg amoksycyliny (Amoxicillinum) w postaci amoksycyliny trójwodnej oraz 11,4 mg kwasu klawulanowego (Acidum clavulanicum) w postaci klawulanianu potasu. Substancje pomocnicze o znanym dzia?aniu 1 ml zawiera 3,32 mg aspartamu (E951). Zawiera maltodekstryn? (glukoz?). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz...
tabl. powl.; 1 g, 14 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Augmentin, 875 mg + 125, mg tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka powlekana zawiera 875 mg amoksycyliny (Amoxicillinum) w postacji amoksycyliny trójwodnej i 125 mg kwasu klawulanowego (Acidum clavulanicum) w postaci klawulanianu potasu. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana. Tabletki barwy bia?ej do bia?awej, w kszta?cie kapsu?ki z...
tabl. powl.; 625 mg, 14 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Augmentin, 500 mg + 125 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka powlekana zawiera 500 mg amoksycyliny (Amoxicillinum) w postaci amoksycyliny trójwodnej i 125 mg kwasu klawulanowego (Acidum clavulanicum) w postaci klawulanianu potasu. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana. Barwy bia?ej lub bia?awej, owalnego kszta?tu tabletki z wyt?oczeniem...
tabl. powl.; 375 mg, 21 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Augmentin, 250 mg + 125 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka powlekana zawiera 250 mg amoksycyliny (Amoxicillinum) w postaci amoksycyliny trójwodnej i 125 mg kwasu klawulanowego (Acidum clavulanicum) w postaci klawulanianu potasu. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana. Bia?e do bia?awego, owalnego kszta?tu tabletki z wyt?oczeniem ?Augmentin?...
tabl. powl.; 1 g, 14 szt.
tabl. powl.; 1 g, 14 szt. tabl. powl.; 1 g, 14 szt.
tabl. powl.; 1 g, 14 szt.
tabl. powl.; 1 g, 14 szt.
tabl. powl.; 625 mg, 14 szt.
tabl. powl.; 625 mg, 14 szt.
prosz. do przyg. zaw. doust.; 642,9 mg/5 ml, 1 but. 100 ml prosz. do przyg. zaw. doust.; 642,9 mg/5 ml, 1 but. 50 ml
tabl. o przed?. uwalnianiu; 1,0625 g, 28 szt.
...SR, 1000 mg + 62,5 mg, tabletki o przed?u?onym uwalnianiu 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka o przed?u?onym uwalnianiu zawiera 1000 mg amoksycyliny (Amoxicillinum) w postaci amoksycyliny trójwodnej i amoksycyliny sodowej oraz 62,5 mg kwasu klawulanowego (Acidum clavulanicum) w postaci klawulanianu potasu. Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu Ka?da tabletka zawiera 29,3 mg (1,3 mmol) sodu. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz...
tabl. powl.; 1 g, 14 szt.
...875 mg + 125 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka powlekana zawiera 1006,25 mg amoksycyliny trójwodnej w ilo?ci odpowiadaj?cej 875 mg amoksycyliny (Amoxicillinum) oraz klawulanian potasu w ilo?ci odpowiadaj?cej 125 mg kwasu klawulanowego (Acidum clavulanicum). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana. Bia?a lub prawie bia?a owalna tabletka powlekana, z lini? podzia?u po obydwu...
tabl./tabl. do sporz. zaw. doust.; 1 g, 14 szt.
tabl./tabl. do sporz. zaw. doust.; 312 mg, 20 szt. tabl./tabl. do sporz. zaw. doust.; 625 mg, 14 szt.
...doustnej 2 SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Forcid 312: ka?da tabletka zawiera 250 mg amoksycyliny (Amoxicillinum) w postaci amoksycyliny trójwodnej i 62,5 mg kwasu klawulanowego (Acidum clavulanicum) w postaci klawulanianu potasu. Forcid 625: ka?da tabletka zawiera 500 mg amoksycyliny (Amoxicillinum) w postaci amoksycyliny trójwodnej i 125 mg kwasu klawulanowego (Acidum clavulanicum) w postaci klawulanianu potasu. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3...
tabl. powl.; 1 g, 14 szt. tabl. powl.; 1 g, 21 szt.
tabl. powl.; 1 g, 14 szt.