O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
tabl. o przed?. uwalnianiu; 10 mg, 60 szt. tabl. o przed?. uwalnianiu; 20 mg, 60 szt.
kaps. o przed?. uwalnianiu; 50 mg, 30 szt.
krem; , op. 50 g
?el; , op. 50 g
prosz. do przyg. zaw. doust.; 457 mg/5 ml, 1 but. 6,75 g
...PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO AMOclan BID, (400 mg + 57 mg)/5 ml, proszek do sporz?dzania zawiesiny doustnej. 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?de 5 ml zawiesiny zawiera 400 mg amoksycyliny (Amoxicillinum) w postaci amoksycyliny trójwodnej i 57 mg kwasu klawulanowego (Acidum clavulanicum) w postaci klawulanianu potasu. Substancje pomocnicze: aspartam. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Proszek do...
prosz. do przyg. zaw. doust.; 457 mg/5 ml, 1 fl. 140 ml prosz. do przyg. zaw. doust.; 457 mg/5 ml, 1 fl. 35 ml prosz. do przyg. zaw. doust.; 457 mg/5 ml, 1 fl. 70 ml
...1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Amoksiklav (400 mg + 57 mg)/5 ml, proszek do sporz?dzania zawiesiny doustnej 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?de 5 ml zawiesiny (1 miarka dozuj?ca) zawiera 400 mg amoksycyliny (Amoxicillinum) w postaci amoksycyliny trójwodnej i 57 mg kwasu klawulanowego (Acidum clavulanicum) w postaci klawulanianu potasu. Stosunek substancji czynnych wynosi 7:1. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA?...
inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 1,2 g, 5 fiol. inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 600 mg, 5 fiol.
...SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Amoksiklav, (500 mg + 100 mg) Jedna fiolka zawiera 500 mg amoksycyliny (Amoxicillinum) w postaci soli sodowej i 100 mg kwasu klawulanowego (Acidum clavulanicum) w postaci klawulanianu potasu. Stosunek substancji czynnych wynosi 5:1. Amoksiklav, (1 g + 200 mg) Jedna fiolka zawiera 1000 mg amoksycyliny (Amoxicillinum) w postaci soli sodowej i 200 mg kwasu klawulanowego (Acidum clavulanicum) w postaci klawulanianu potasu...
tabl. powl.; 1 g, 14 szt. tabl. powl.; 1 g, 20 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Amoksiklav, (875 mg + 125 mg), tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 tabletka zawiera 875 mg amoksycyliny (Amoxicillinum) w postaci amoksycyliny trójwodnej oraz 125 mg kwasu klawulanowego (Acidum clavulanicum) w postaci klawulanianu potasu. Stosunek substancji czynnych wynosi 7:1. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana Bia?a lub prawie bia?a...
tabl. powl.; 625 mg, 14 szt. tabl. powl.; 625 mg, 21 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Amoksiklav, (500 mg + 125 mg), tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 tabletka zawiera 500 mg amoksycyliny (Amoxicillinum) w postaci amoksycyliny trójwodnej oraz 125 mg kwasu klawulanowego (Acidum clavulanicum) w postaci klawulanianu potasu. Stosunek substancji czynnych wynosi 4:1. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana. Bia?a lub bia?awa, pod?u?na...
tabl. powl.; 375 mg, 21 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Amoksiklav, (250 mg + 125 mg), tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 tabletka zawiera 250 mg amoksycyliny (Amoxicillinum) w postaci amoksycyliny trójwodnej oraz 125 mg kwasu klawulanowego (Acidum clavulanicum) w postaci klawulanianu potasu. Stosunek substancji czynnych wynosi 2:1. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana. Bia?a lub bia?awa, pod?u?na...
tabl. powl.; 1 g, 14 szt.
tabl. powl.; 1 g, 14 szt.
tabl. do przyg. zaw. doust./tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 625 mg, 14 szt.
...PRODUKTU LECZNICZEGO Amoksiklav QUICKTAB 625 mg (500 mg + 125 mg), tabletki do sporz?dzania zawiesiny doustnej/tabletki ulegaj?ce rozpadowi w jamie ustnej 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka zawiera 500 mg amoksycyliny (Amoxicillinum) w postaci amoksycyliny trójwodnej oraz 125 mg kwasu klawulanowego (Acidum clavulanicum) w postaci klawulanianu potasu. Substancje pomocnicze biologicznie czynne: olej rycynowy uwodorniony, aspartam. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1...
tabl. do przyg. zaw. doust./tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 1 g, 14 szt.
...PRODUKTU LECZNICZEGO Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg (875 mg + 125 mg), tabletki do sporz?dzania zawiesiny doustnej/tabletki ulegaj?ce rozpadowi w jamie ustnej 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka zawiera 875 mg amoksycyliny (Amoxicillinum) w postaci amoksycyliny trójwodnej oraz 125 mg kwasu klawulanowego (Acidum clavulanicum) w postaci klawulanianu potasu. Substancje pomocnicze biologicznie czynne: olej rycynowy uwodorniony, aspartam. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1...
prosz. do przyg. zaw. doust.; 312 mg/5 ml, 1 fl. 100 ml
...PRODUKTU LECZNICZEGO Amoksiklav forte (250 mg + 62,5 mg)/5 ml, proszek do sporz?dzania zawiesiny doustnej 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Kade 5 ml zawiesiny (1 miarka dozuj?ca) zawiera 250 mg amoksycyliny (Amoxicillinum) w postaci amoksycyliny trójwodnej i 62,5 mg kwasu klawulanowego (Acidum clavulanicum) w postaci klawulanianu potasu. Stosunek substancji czynnych wynosi 4:1. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3...
kaps.; 500 mg, 16 szt. kaps.; 500 mg, 20 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Amotaks, 500 mg, kapsu?ki twarde 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da kapsu?ka twarda zawiera 500 mg amoksycyliny (Amoxicillinum) w postaci amoksycyliny trójwodnej. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Kapsu?ka twarda Twarde, nieprzezroczyste kapsu?ki barwy kremowej zawieraj?ce granulat barwy bia?ej do kremowej. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Amotaks wskazany...
tabl.; 1 g, 16 szt. tabl.; 1 g, 20 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Amotaks, 1 g, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka zawiera 1 g amoksycyliny (Amoxicillinum) w postaci amoksycyliny trójwodnej. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka Tabletki barwy bia?ej do jasnokremowej, owalne, obustronnie wypuk?e z rowkiem u?atwiaj?cym podzia? na dwie równe dawki. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania...
granulat do przyg. zaw.; 500 mg/5 ml, 1 but. 100 ml granulat do przyg. zaw.; 500 mg/5 ml, 1 but. 60 ml
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Amotaks, 500 mg/5 ml, granulat do sporz?dzania zawiesiny doustnej 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 5 ml zawiesiny zawiera 500 mg amoksycyliny (Amoxicillinum) w postaci amoksycyliny trójwodnej. Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: sacharoza (oko?o 2,6 g). Pe?ny sk?ad substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Granulat do sporz?dzania zawiesiny doustnej. Granulat barwy bia?ej lub...
tabl.; 1 g, 16 szt. tabl.; 1 g, 20 szt. tabl.; 500 mg, 16 szt. tabl.; 500 mg, 20 szt. tabl.; 750 mg, 16 szt. tabl.; 750 mg, 20 szt.
...AMOTAKS DIS, 750 mg, tabletki AMOTAKS DIS, 1 g, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna tabletka zawiera 500 mg amoksycyliny (Amoxicillinum) w postaci amoksycyliny trójwodnej. Jedna tabletka zawiera 750 mg amoksycyliny (Amoxicillinum) w postaci amoksycyliny trójwodnej. Jedna tabletka zawiera 1 g amoksycyliny (Amoxicillinum) w postaci amoksycyliny trójwodnej. Substancje pomocnicze o znanym dzia?aniu: aspartam: 1 tabletka 500 mg zawiera 3,40 mg aspartamu; 1...
tabl. powl.; 1 g, 14 szt.
plaster; , 5 szt.
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 37,5 mg/5 ml, 5 fiol.
inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 2,2 g, 1 but.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Augmentin, 2000 mg + 200 mg, proszek do sporz?dzania roztworu do infuzji 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da fiolka lub butelka zawiera 2000 mg amoksycyliny (Amoxicillinum) w postaci soli sodowej i 200 mg kwasu klawulanowego (Acidum clavulanicum) w postaci klawulanianu potasu. Substancje pomocnicze o znanym dzia?aniu: Ka?da fiolka lub butelka zawiera 125,9 mg (5,5 mmol) sodu...
prosz. do przyg. zaw. doust.; 457 mg/5 ml, 1 but. 140 ml prosz. do przyg. zaw. doust.; 457 mg/5 ml, 1 but. 35 ml prosz. do przyg. zaw. doust.; 457 mg/5 ml, 1 but. 70 ml
...PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Augmentin, (400 mg + 57 mg)/5 ml, proszek do sporz?dzania zawiesiny doustnej 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?dy mililitr sporz?dzonej zawiesiny doustnej zawiera 80 mg amoksycyliny (Amoxicillinum) w postaci amoksycyliny trójwodnej oraz 11,4 mg kwasu klawulanowego (Acidum clavulanicum) w postaci klawulanianu potasu. Substancje pomocnicze o znanym dzia?aniu 1 ml zawiera 3,32 mg aspartamu (E951). Zawiera maltodekstryn?...
tabl. powl.; 1 g, 14 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Augmentin, 875 mg + 125, mg tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka powlekana zawiera 875 mg amoksycyliny (Amoxicillinum) w postacji amoksycyliny trójwodnej i 125 mg kwasu klawulanowego (Acidum clavulanicum) w postaci klawulanianu potasu. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana. Tabletki barwy bia?ej do bia?awej, w kszta?cie kapsu?ki z...
tabl. powl.; 625 mg, 14 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Augmentin, 500 mg + 125 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka powlekana zawiera 500 mg amoksycyliny (Amoxicillinum) w postaci amoksycyliny trójwodnej i 125 mg kwasu klawulanowego (Acidum clavulanicum) w postaci klawulanianu potasu. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana. Barwy bia?ej lub bia?awej, owalnego kszta?tu tabletki z wyt?oczeniem...
tabl. powl.; 375 mg, 21 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Augmentin, 250 mg + 125 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka powlekana zawiera 250 mg amoksycyliny (Amoxicillinum) w postaci amoksycyliny trójwodnej i 125 mg kwasu klawulanowego (Acidum clavulanicum) w postaci klawulanianu potasu. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana. Bia?e do bia?awego, owalnego kszta?tu tabletki z wyt?oczeniem ?Augmentin?...
tabl. powl.; 1 g, 14 szt.
tabl. powl.; 1 g, 14 szt.
tabl. powl.; 1 g, 14 szt.