kaps.; 500 mg, 16 szt. kaps.; 500 mg, 20 szt.
tabl.; 1 g, 16 szt. tabl.; 1 g, 20 szt.
granulat do przyg. zaw.; 500 mg/5 ml, 1 but. 100 ml granulat do przyg. zaw.; 500 mg/5 ml, 1 but. 60 ml
tabl.; 1 g, 16 szt. tabl.; 1 g, 20 szt. tabl.; 500 mg, 16 szt. tabl.; 500 mg, 20 szt. tabl.; 750 mg, 16 szt. tabl.; 750 mg, 20 szt.
inj. dom./do?. [prosz. do przyg. roztw.]; 1 g, 1 fiol. inj. dom./do?. [prosz. do przyg. roztw.]; 2 g, 1 fiol. inj. dom./do?. [prosz. do przyg. roztw.]; 500 mg, 1 fiol.
...NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO AMPICILLIN TZF, 500 mg, proszek do sporz?dzania roztworu do wstrzykiwa? AMPICILLIN TZF, 1 g, proszek do sporz?dzania roztworu do wstrzykiwa? AMPICILLIN TZF, 2 g, proszek do sporz?dzania roztworu do wstrzykiwa? 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ampicillin TZF, 500 mg: ka?da fiolka zawiera 500 mg ampicyliny (Ampicillinum) w postaci ampicyliny sodowej. Substancja o znanym dzia?aniu: zawiera 33 mg sodu Ampicillin TZF, 1...
Amoxicillin | ATC: J 01 CA 04
tabl.; 1 g, 20 szt. tabl.; 250 mg, 20 szt. tabl.; 375 mg, 20 szt. tabl.; 500 mg, 20 szt. tabl.; 750 mg, 20 szt.
Amoxicillin | ATC: J 01 CA 04
kaps.; 250 mg, 16 szt. kaps.; 500 mg, 16 szt.
Amoxicillin | ATC: J 01 CA 04
prosz. do przyg. zaw. doust.; 250 mg/5 ml, 100 ml
Amoxicillin | ATC: J 01 CA 04
granulat do przyg. zaw.; 250 mg/5 ml, 1 but. 60 ml
Amoxicillin | ATC: J 01 CA 04
prosz. do przyg. zaw. doust.; 250 mg/5 ml, 1 but. 60 ml prosz. do przyg. zaw. doust.; 500 mg/5 ml, 1 but. 100 ml
Amoxicillin | ATC: J 01 CA 04
prosz. do przyg. zaw. doust.; 500 mg/5 ml, 1 but. 60 ml
Amoxicillin | ATC: J 01 CA 04
tabl. powl.; 1000 mg, 16 szt. tabl. powl.; 1000 mg , 20 szt. tabl. powl.; 500 mg, 16 szt. tabl. powl.; 500 mg, 20 szt. tabl. powl.; 750 mg, 16 szt. tabl. powl.; 750 mg, 20 szt.
inj. dom./do?.; 1 g+ 500 mg, 1 fiol.
Sultamicillin | ATC: J 01 CR 04
tabl.; 375 mg, 12 szt.