O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
kaps.; 500 mg, 16 szt. kaps.; 500 mg, 20 szt.
tabl.; 1 g, 16 szt. tabl.; 1 g, 20 szt.
granulat do przyg. zaw.; 500 mg/5 ml, 1 but. 100 ml granulat do przyg. zaw.; 500 mg/5 ml, 1 but. 60 ml
tabl.; 1 g, 16 szt. tabl.; 1 g, 20 szt. tabl.; 500 mg, 16 szt. tabl.; 500 mg, 20 szt. tabl.; 750 mg, 16 szt. tabl.; 750 mg, 20 szt.
inj. dom./do?. [prosz. do przyg. roztw.]; 1 g, 1 fiol. inj. dom./do?. [prosz. do przyg. roztw.]; 2 g, 1 fiol. inj. dom./do?. [prosz. do przyg. roztw.]; 500 mg, 1 fiol.
...NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO AMPICILLIN TZF, 500 mg, proszek do sporz?dzania roztworu do wstrzykiwa? AMPICILLIN TZF, 1 g, proszek do sporz?dzania roztworu do wstrzykiwa? AMPICILLIN TZF, 2 g, proszek do sporz?dzania roztworu do wstrzykiwa? 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ampicillin TZF, 500 mg: ka?da fiolka zawiera 500 mg ampicyliny (Ampicillinum) w postaci ampicyliny sodowej. Substancja o znanym dzia?aniu: zawiera 33 mg sodu Ampicillin TZF, 1...
Amoxicillin | ATC: J 01 CA 04
tabl.; 1 g, 20 szt. tabl.; 250 mg, 20 szt. tabl.; 375 mg, 20 szt. tabl.; 500 mg, 20 szt. tabl.; 750 mg, 20 szt.
Amoxicillin | ATC: J 01 CA 04
kaps.; 250 mg, 16 szt. kaps.; 500 mg, 16 szt.
Amoxicillin | ATC: J 01 CA 04
prosz. do przyg. zaw. doust.; 250 mg/5 ml, 100 ml
Amoxicillin | ATC: J 01 CA 04
granulat do przyg. zaw.; 250 mg/5 ml, 1 but. 60 ml
Amoxicillin | ATC: J 01 CA 04
prosz. do przyg. zaw. doust.; 250 mg/5 ml, 1 but. 60 ml prosz. do przyg. zaw. doust.; 500 mg/5 ml, 1 but. 100 ml
Amoxicillin | ATC: J 01 CA 04
prosz. do przyg. zaw. doust.; 500 mg/5 ml, 1 but. 60 ml
Amoxicillin | ATC: J 01 CA 04
tabl. powl.; 1000 mg, 16 szt. tabl. powl.; 1000 mg , 20 szt. tabl. powl.; 500 mg, 16 szt. tabl. powl.; 500 mg, 20 szt. tabl. powl.; 750 mg, 16 szt. tabl. powl.; 750 mg, 20 szt.
inj. dom./do?.; 1 g+ 500 mg, 1 fiol.
Sultamicillin | ATC: J 01 CR 04
tabl.; 375 mg, 12 szt.