aerozol na skór? [roztw.]; (5 mg+ 0,25 mg)/ml , 1 but. 30 ml
krople do oczu [roztw.]; (5 mg+ 0,25 mg)/ml, 2 but. 5 ml
Antazoline | ATC: R 06 AX 05
inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 10 amp.
krople do oczu; (0,5 mg+ 0,4 mg)/ml, 1 but. 5 ml z zakraplaczem