inf. do?. [konc. do przyg. roztw.]; 20 mg/ml, 10 fiol. 5 ml
inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 25 mg, 1 fiol.