O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 1750 j.m., 1 fiol.
inf. do?. [roztw.]; 1000 j.m., 1 fiol. inf. do?. [roztw.]; 500 j.m., 1 fiol.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA W?ASNA PRODUKTU LECZNICZEGO Antithrombin III NF Baxter, 50 j.m./ml, proszek i rozpuszczalnik do sporz?dzania roztworu do infuzji 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH Ludzka antytrombina III pochodz?ca z osocza. Antithrombin III NF Baxter wyst?puje w postaci proszku i rozpuszczalnika do sporz?dzania roztworu do infuzji zawieraj?cego nominalnie 500 j.m. (lub 1000 j.m.) antytrombiny pochodz?cej z...
Antithrombin III | ATC: B 01 AB 02
inf. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 50 j.m./ml, 1 zest.+ 1 fiol. prosz.
inf. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 50 j.m./ml, 1 fiol. prosz.+ zest.