inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 1750 j.m., 1 fiol.
inf. do?. [roztw.]; 1000 j.m., 1 fiol. inf. do?. [roztw.]; 500 j.m., 1 fiol.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA W?ASNA PRODUKTU LECZNICZEGO Antithrombin III NF Baxter, 50 j.m./ml, proszek i rozpuszczalnik do sporz?dzania roztworu do infuzji 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH Ludzka antytrombina III pochodz?ca z osocza. Antithrombin III NF Baxter wyst?puje w postaci proszku i rozpuszczalnika do sporz?dzania roztworu do infuzji zawieraj?cego nominalnie 500 j.m. (lub 1000 j.m.) antytrombiny pochodz?cej z...
Antithrombin III | ATC: B 01 AB 02
inf. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 50 j.m./ml, 1 zest.+ 1 fiol. prosz.
inf. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 50 j.m./ml, 1 fiol. prosz.+ zest.