roztw. do sporz. kleju do tkanek; , 1 strzyk. dwuk. 2 ml+ 1 zest.
prosz. i rozp. do sporz. kleju do tkanek; , 1 zest. do sporz. 2 ml prod.
roztw. do sporz. kleju do tkanek; , 1 strzyk. dwuk. 1 ml+ 1 zest.