roztw. do sporz. kleju do tkanek; , 1 strzyk. dwuk. 2 ml+ 1 zest.
prosz. i rozp. do sporz. kleju do tkanek; , 1 zest. do sporz. 2 ml prod.
roztw. do sporz. kleju do tkanek; , 1 strzyk. dwuk. 1 ml+ 1 zest.
Aprotinin | ATC: B 02 AB 01
inf. [roztw.]; 277,8 j.Ph.Eur.-500000 KIU/50 ml, 1 but. 50 ml
...LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO TRASYLOL; 277,8 j. Ph. Eur. (500 000 KIU); roztwór do infuzji 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ Ka?da butelka 50 ml zawiera st??ony roztwór aprotyniny (Aprotininum) o aktywno?ci 277,8 j. Ph. Eur. (oko?o 70 mg aprotyniny), co odpowiada 500 000 KIU (jednostek inaktywacji kalikreiny), w sterylnym, izotonicznym roztworze chlorku sodu. Substancje pomocnicze, patrz: punkt 6.1...