rozp. do sporz. leków parenteralnych; , 50 amp. 10 ml
inj. [rozp.] ; , 100 poj. 10 ml inj. [rozp.] ; , 100 poj. 5 ml
rozp. do sporz. leków parenteralnych; , 1 poj. 250 ml
rozp. do sporz. leków parenteralnych; , 1 poj. 250 ml