krople do oczu; 10 mg/ml, 50 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO MOVA NITRAT PIPETTE, 10 mg/ml, krople do oczu, roztwór 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna pipetka z tworzywa zawiera 5 mg srebra azotanu (Argenti nitras). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Krople do oczu, roztwór 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Zapobieganie zakaeniu przedniego odcinka oka u noworodków...