O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
ma??; (20 mg+ 12,5 mg)/g, 1 tuba 30 g
Arnica montana | ATC: D 11 AX
ma??; 200 mg/g, pude?ko 10 g ma??; 200 mg/g, pude?ko 25 g
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO MA?? ARNIKOWA - ARNIMAX (UNGUENTUM ARNICAE) 2.SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH 100g ma?ci zawiera: ARNICA MONTANA TM ? 10,0g 3.POSTA? FARMACEUTYCZNA ma?? na skór? 4.DANE KLINICZNE HOMEOPATYCZNY PRODUKT LECZNICZY ZE WSKAZANIAMI LECZNICZYMI 4.1 Wskazania do stosowania: Urazy takie jak: st?uczenia, krwiaki,(siniaki),naci?gni?cia mi??ni. Obrz?ki po z?amaniach, st?uczeniach i wybiciach. Ograniczone zapalenia...