ma??; (20 mg+ 12,5 mg)/g, 1 tuba 30 g
Arnica montana | ATC: D 11 AX
ma??; 200 mg/g, pude?ko 10 g ma??; 200 mg/g, pude?ko 25 g
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO MA?? ARNIKOWA - ARNIMAX (UNGUENTUM ARNICAE) 2.SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH 100g ma?ci zawiera: ARNICA MONTANA TM ? 10,0g 3.POSTA? FARMACEUTYCZNA ma?? na skór? 4.DANE KLINICZNE HOMEOPATYCZNY PRODUKT LECZNICZY ZE WSKAZANIAMI LECZNICZYMI 4.1 Wskazania do stosowania: Urazy takie jak: st?uczenia, krwiaki,(siniaki),naci?gni?cia mi??ni. Obrz?ki po z?amaniach, st?uczeniach i wybiciach. Ograniczone zapalenia...