tabl. o przed?. uwalnianiu; 100 mg+ 60 mg, 50 szt.
tabl. o przed?. uwalnianiu; 100 mg+ 60 mg, 50 szt.