O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
prosz. do przyg. roztw.; (650 mg+ 50 mg+ 10 mg)/sasz., 8 sasz.
...NAZWA W?ASNA PRODUKTU LECZNICZEGO Apap Przezi?bienie Hot, (650 mg + 50 mg + 10 mg)/ saszetk?, proszek do sporz?dzania roztworu doustnego 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH 1 saszetka zawiera: Paracetamolum (paracetamol) 650 mg Acidum ascorbicum (kwas askorobowy) 50 mg Phenylephrini hydrochloridum (chlorowodorek fenylefryny) 10 mg Substancje pomocnicze, patrz: pkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Proszek do sporz?dzania roztworu doustnego 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4...
Ascorbic acid | ATC: A 11 GA
krople doustne [roztw.]; 100 mg/ml, 1 but. 20 ml
...z z ASCORGEM Acidum ascorbicunz 100 rng/ml; krople doustne, roztwór Witamina C kroplach w 20ml Sklad: l ml leku zawiera: substancj? czynn?: 100 mg kwasu askorbowego (Acidum ascorbicum), l kropla 5...w @Pliriyii ? wim-wt. ,. ..t ..«?.???.... a. 2 acetylosalicylowego. Kwas askorbowy wydlu?a okres pó?trwania paracetamolu. Wykazuje interferencje z terapi? antykoagulacyjna Dziala synergistycznie glikozydami f?awonowy-mi, W W?? Zych dziwkach z...
prosz. do przyg. roztw.; (0,75 g+ 0,06 g+ 0,01 g)/sasz., 5 sasz.
...PRODUKTU LECZNICZEGO Choligrip HOT, (750 mg + 10 mg + 60 mg)/saszetk?, proszek do sporz?dzania roztworu doustnego 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 saszetka zawiera 750 mg Paracetamolum (paracetamolu), 10 mg Phenylephrini hydrochloridum (chlorowodorku fenylefryny), 60 mg Acidum ascorbicum (kwasu askorbowego) Substancje pomocnicze, patrz: pkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Proszek do sporz?dzania roztworu doustnego. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1. Wskazania do stosowania Leczenie...
prosz. do przyg. roztw. [smak cytrynowy]; (1000 mg+ 40 mg+ 10 mg)/sasz., 10 sasz.
...MaxGrip o smaku cytrynowym, (1000 mg + 10 mg + 40 mg)/saszetk?, proszek do sporz?dzania roztworu doustnego 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 saszetka zawiera 1000 mg Paracetamolum (paracetamolu), 10 mg Phenylephrini hydrochloridum (chlorowodorku fenylefryny), 40 mg Acidum ascorbicum (kwasu askorbowego) Substancje pomocnicze, patrz: pkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Proszek do sporz?dzania roztworu doustnego. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1. Wskazania do stosowania Krótkotrwa?e...
tabl.; , 12 szt. tabl.; , 24 szt.
...PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Coldrex MaxGrip C, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 tabletka zawiera 500 mg paracetamolu (Paracetamolum), 25 mg kofeiny (Coffeinum), 5 mg chlorowodorku fenylefryny (Phenylephrini hydrochloridum), 20 mg wodzianu terpinu (Terpinum hydratum), 30 mg kwasu askorbowego (Acidum ascorbicum) Substancje pomocnicze, patrz pkt 6.1 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletki 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1. Wskazania do stosowanie Leczenie...
tabl. mus.; 330 mg+ 200 mg, 20 szt.
...LECZNICZEGO z 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Efferalgan Vitamin C, 330 mg + 200 mg, tabletki musuj?ce 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna tabletka musuj ?ca zawiera jako substancje czynne: Paracetamol (Paracetamolum) 330 mg Kwas askorbowy (Acidum ascorbicum) 200 mg Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POST A? FARMACEUTYCZNA Tabletka musuj ?ca. :Są C"7I"'7`E'f"ÓI CVII? D ANTI? VT...
prosz. musuj?cy; (750 mg+ 60 mg+ 10 mg)/5 g, 12 sasz. 5 g prosz. musuj?cy; (750 mg+ 60 mg+ 10 mg)/5 g, 8 sasz. 5 g
...NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Febrisan (750 mg + 60 mg + 10 mg)/ 5 g, proszek musuj?cy 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 saszetka (5 g proszku musuj?cego) zawiera substancje czynne: Paracetamol (Paracetamolum) 750 mg Kwas askorbowy (Acidum ascorbicum) 60 mg Fenylefryny chlorowodorek (Phenylephrini hydrochloridum) 10 mg Wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Proszek musuj?cy. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do...
granulat do przyg. roztw. doust.; (500 mg+ 200 mg+ 25 mg)/sasz., 8 sasz.
...NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO FERVEX o smaku malinowym 500 mg + 200 mg + 25 mg granulat do sporz?dzania roztworu doustnego 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Kada saszetka zawiera: - 500 mg paracetamolu (Paracetamolum), - 200 mg kwasu askorbowego (Acidum ascorbicum), - 25 mg maleinianu feniraminy (Pheniramini maleas), oraz substancje pomocnicze, w tym 11,555 g sacharozy. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Granulat do...
granulat do przyg. syropu; (500 mg+ 200 mg+ 25 mg)/sasz., 8 sasz.
granulat do przyg. syropu; (280 mg+ 100 mg+ 10 mg)/sasz., 8 sasz.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA W?ASNA PRODUKTU LECZNICZEGO FERVEX JUNIOR, 280 mg + 100 mg + 10 mg granulat do sporz?dzania roztworu , doustnego SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCI-I Paracetamol (Paracetam0lu11z)280 mg Kwas askorbowy (Acidum ascorbicunz) 100 mg Maleinian feniraminy (Phenirrzmini maleas) 10 mg Substancje pomocnicze, patrz punkt 6.1. POSTA? FARMACEUTYCZNA Granulat do sporz?dzania roztworu doustnego SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE Wskazania do stosowania Dora?ne...
granulat do przyg. roztw. doust.; (500 mg+ 200 mg+ 25 mg)/sasz., 8 sasz.
...NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO FERVEX o smaku malinowym 500 mg + 200 mg + 25 mg granulat do sporz?dzania roztworu doustnego 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da saszetka zawiera: - 500 mg paracetamolu (Paracetamolum), - 200 mg kwasu askorbowego (Acidum ascorbicum), - 25 mg maleinianu feniraminy (Pheniramini maleas), oraz substancje pomocnicze, w tym 11,555 g sacharozy. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Granulat do...
prosz. do przyg. roztw. doust.; 650 mg+ 50 mg+ 10 mg, 12 sasz. 4 g prosz. do przyg. roztw. doust.; 650 mg+ 50 mg+ 10 mg, 8 sasz. 4 g
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Gripex HotActiv (650 mg + 50 mg + 10 mg)/ saszetk?, proszek do sporz?dzania roztworu doustnego 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 saszetka zawiera: Paracetamolum (paracetamol) 650 mg, Acidum ascorbicum (kwas askorobowy) 50 mg, Phenylephrini hydrochloridum (fenylefryny chlorowodorek) 10 mg oraz substancje pomocnicze, w tym sacharoz? i aspartam (E951). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA?...
Ascorbic acid | ATC: A 11 GA
krople doustne [roztw.]; 100 mg/ml, 1 but. 30 ml
...SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?dy ml (ok. 20 kropli) roztworu zawiera 100 mg kwasu askorbowego (Acidum ascorbicum). Ka?da kropla zawiera 5 mg kwasu askorbowego. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1...obserwuje si? zwi?kszone wydalanie kwasu askorbowego i zmniejszone wydalanie kwasu acetylosalicylowego. Kwas askorbowy wyd?u?a okres pó?trwania paracetamolu, za? stosowany w dawkach wi?kszych ni? 1 g dziennie mo?e zmniejsza? skuteczno?? dzia?ania trójpier?cieniowych leków...
tabl. powl.; 100 mg+ 25 mg, 30 szt. tabl. powl.; 100 mg+ 25 mg, 90 szt.
...SUBSTANCJI CZYNNEJ 1 tabletka zawiera 25 mg Rutosidum (rutozydu) - w postaci rutozydu trójwodnego + 100 mg Acidum ascorbicum (kwasu askorbowego). Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna 49,45 mg, sacharoza 10 mg. Pe?ny wykaz substancji...Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji Witamina C nasila dzia?anie kumarynowych leków przeciwzakrzepowych i paracetamolu, zwi?ksza wch?anianie zwi?zków metali z przewodu pokarmowego, g?ównie ?elaza, mo?e nasila? dzia?ania niepo??dane kwasu acetylosalicylowego...
tabl. powl.; , 30 szt. tabl. powl.; , 60 szt.
...tabletka powlekana zawiera 25 mg rutozydu (Rutosidum) W postaci rutozydu trójwodnego, 100 mg kwasu askorbowego (Acidum ascorbicum), 2 mg cynku (Zincum) w postaci cynku siarczanu jednowodnego i 8 mikrogramów selenu (Selenium) w...z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji Witamina C nasila dzia?anie kumarynowych leków przeciwzakrzepowych i paracetamolu, zwi?ksza wch?anianie zwi?zków metali z przewodu pokarmowego, g?ównie ?elaza, mo?e nasila? dzia?ania niepo??dane kwasu acetylosalicylowego...
prosz. do przyg. roztw.; 1000 mg+ 70 mg+ 10 mg, 10 sasz.
...LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Choligrip Max, 1000 mg + 70 mg + 10 mg, proszek do sporz?dzania roztworu doustnego 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 saszetka zawiera 1000 mg paracetamolu (Paracetamolum), 70 mg kwasu askorbowego (Ascorbic acid) i 10 mg chlorowodorku fenylefryny (Phenylephrini hydrochloridum) oraz substancje pomocnicze, w tym: 5000 mg sacharozy, 117 mg sodu, ?ó?cie? pomara?czow?, karmoizyn? i aspartam. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz...