tabl. mus.; 500 mg+ 300 mg, 10 szt.
...1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO APAP Przezi?bienie Fast, 500 mg + 300 mg, tabletki musuj?ce 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH 1 tabletka musuj?ca zawiera jako substancje czynne: Paracetamolum (paracetamol) 500 mg Acidum ascorbicum (kwas askorbowy) 300 mg Substancje pomocnicze, patrz: pkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka musuj?ca 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1. Wskazania do stosowania Krótkotrwa?e leczenie objawów wyst?puj?cych w przebiegu przezi?bienia...
prosz. do przyg. roztw.; (650 mg+ 50 mg+ 10 mg)/sasz., 8 sasz.
...PRODUKTU LECZNICZEGO Apap Przezi?bienie Hot, (650 mg + 50 mg + 10 mg)/ saszetk?, proszek do sporz?dzania roztworu doustnego 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH 1 saszetka zawiera: Paracetamolum (paracetamol) 650 mg Acidum ascorbicum (kwas askorobowy) 50 mg Phenylephrini hydrochloridum (chlorowodorek fenylefryny) 10 mg Substancje pomocnicze, patrz: pkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Proszek do sporz?dzania roztworu doustnego 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1. Wskazania...
prosz. musuj?cy [smak malinowy]; 500 mg+ 300 mg+ 200 mg, 14 sasz.
...LECZNICZEGO Ascalcin Plus o smaku malinowym, 500 mg + 300 mg + 200 mg, proszek musuj?cy 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da saszetka zawiera: Substancje czynne 500 mg kwasu acetylosalicylowego (Acidum acetylsalicylicum) 300 mg kwasu askorbowego (Acidum ascorbicum) 200 mg wapnia w postaci wapnia laktoglukonianu (1,55g Calcii lactogluconas) oraz substancje pomocnicze, w tym aspartam i 178 mg sodu. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6...
prosz. musuj?cy [smak cytrynowy]; 500 mg+ 300 mg+ 200 mg, 6 szt.
...LECZNICZEGO Ascalcin Plus o smaku cytrynowym, 500 mg + 300 mg + 200 mg, proszek musuj?cy 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da saszetka zawiera: Substancje czynne 500 mg kwasu acetylosalicylowego (Acidum acetylsalicylicum) 300 mg kwasu askorbowego (Acidum ascorbicum) 200 mg wapnia w postaci laktoglukonianu wapnia (1,55g Calcii lactogluconas) oraz substancje pomocnicze, w tym aspartam i 178 mg sodu. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6...
prosz. musuj?cy [smak grejpfrutowy]; 500 mg+ 300 mg+ 200 mg, 6 szt.
...LECZNICZEGO Ascalcin Plus o smaku grejpfrutowym, 500 mg + 300 mg + 200 mg, proszek musuj?cy 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da saszetka zawiera: Substancje czynne 500 mg kwasu acetylosalicylowego (Acidum acetylsalicylicum) 300 mg kwasu askorbowego (Acidum ascorbicum) 200 mg wapnia w postaci wapnia laktoglukonianu (1550 mg Calcii lactogluconas) oraz substancje pomocnicze, w tym aspartam i 178 mg sodu. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6...
Ascorbic acid | ATC: A 11 GA
krople doustne [roztw.]; 100 mg/ml, 1 but. 20 ml
...L10?? OZNAKOWANIE OPAKOWANIA ZEWN?TRZNEGO 7 (Pudelko butelk? l\\ tekturowe ze szkla barwnego zakr?tk? PE kroplomierzem) na z z ASCORGEM Acidum ascorbicunz 100 rng/ml; krople doustne, roztwór Witamina C kroplach w 20ml Sklad: l ml leku zawiera: substancj? czynn?: 100 mg kwasu askorbowego (Acidum ascorbicum), l kropla 5 = mg. - substancje pomocnicze: sacharoz?. kwas cytrynowy wod? oczyszczon?. - Nale?y zapozna? si? tre?ci? ulotki przed zastosowaniem leku...
Ascorbic acid | ATC: A 11 GB 01
tabl. mus.; 1 g, 10 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO ASCORVITA 1000 mg tabletki musuj?ce 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 tabletka zawiera 1000 mg kwasu askorbowego (Acidum ascorbicum) Substancje pomocnicze: sorbitol 400,00 mg; aspartam 30, 40 mg Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletki musuj?ce 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1. Wskazania do stosowania Stany niedoborów lub zwi?kszonego zapotrzebowania na...
tabl. mus.; 400 mg+ 240 mg, 10 szt. tabl. mus.; 400 mg+ 240 mg, 20 szt.
prosz. musuj?cy; 500 mg+ 250 IU+ 60 mg, 30 szt. prosz. musuj?cy; 500 mg+ 250 IU+ 60 mg, 60 szt.
...mg, proszek musuj?cy 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da saszetka zawiera: 500 mg wapnia w postaci 3,875 g laktoglukonianu wapnia (Calcii lactogluconas), 250 IU cholekalcyferolu (Cholecalciferolum), 60 mg kwasu askorbowego (Acidum ascorbicum). Substancje pomocnicze o znanym dzia?aniu: sodu wodorow?glan (137 mg sodu/saszetk?), aspartam i czerwie? koszenilowa (E 124). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Proszek musuj?cy 4...
tabl. mus.; 260 mg+ 1000 mg, 10 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Calcium Sandoz + Vitamin C, 260 mg jonów wapnia + 1000 mg witaminy C, tabletki musuj?ce Calcii glubionas + Calcii carbonas + Acidum ascorbicum 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka musuj?ca (o smaku pomara?czowym) zawiera: Substancje czynne: Wapnia laktoglukonian 1,0 g równowa?ne 260 mg lub 6,5 mmola W?glan wapnia 0,327 g wapnia zjonizowanego Kwas askorbowy (witamina C...
Ascorbic acid | ATC: A 11 GA
krople doustne; , 1 op. 10 ml
Ascorbic acid + Rutoside | ATC: A 11 GB 01, C 05 CA 51
tabl. powl.; 100 mg+ 25 mg, 125 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO CERUTIN, 100 mg + 25 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna tabletka powlekana zawiera 100 mg kwasu askorbowego (Acidum ascorbicum) i 25 mg rutozydu trójwodnego (Rutosidum trihydricum). Substancja pomocnicza: laktoza jednowodna 1,90 mg w tabletce. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana. Tabletki barwy ?ó?tej, okr?g?e, obustronnie wypuk?e...
prosz. do przyg. roztw.; (0,75 g+ 0,06 g+ 0,01 g)/sasz., 10 szt.
...mg + 10 mg + 60 mg)/saszetk?, proszek do sporz?dzania roztworu doustnego 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 saszetka zawiera 750 mg Paracetamolum (paracetamolu), 10 mg Phenylephrini hydrochloridum (chlorowodorku fenylefryny), 60 mg Acidum ascorbicum (kwasu askorbowego) Substancje pomocnicze, patrz: pkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Proszek do sporz?dzania roztworu doustnego. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1. Wskazania do stosowania Leczenie objawów grypy, przezi?bienia takich jak...
prosz. do przyg. roztw. [smak cytrynowy]; (1000 mg+ 40 mg+ 10 mg)/sasz., 10 sasz.
...mg + 10 mg + 40 mg)/saszetk?, proszek do sporz?dzania roztworu doustnego 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 saszetka zawiera 1000 mg Paracetamolum (paracetamolu), 10 mg Phenylephrini hydrochloridum (chlorowodorku fenylefryny), 40 mg Acidum ascorbicum (kwasu askorbowego) Substancje pomocnicze, patrz: pkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Proszek do sporz?dzania roztworu doustnego. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1. Wskazania do stosowania Krótkotrwa?e, objawowe leczenie grypy lub przezi?bienia...
tabl.; , 12 szt. tabl.; , 24 szt.
...SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 tabletka zawiera 500 mg paracetamolu (Paracetamolum), 25 mg kofeiny (Coffeinum), 5 mg chlorowodorku fenylefryny (Phenylephrini hydrochloridum), 20 mg wodzianu terpinu (Terpinum hydratum), 30 mg kwasu askorbowego (Acidum ascorbicum) Substancje pomocnicze, patrz pkt 6.1 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletki 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1. Wskazania do stosowanie Leczenie objawów przezi?bienia i grypy, takich jak: gor?czka, dreszcze, bóle g?owy, bóle...
kaps.; 150 mg, 30 szt.
tabl. mus.; 330 mg+ 200 mg, 20 szt.
...NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Efferalgan Vitamin C, 330 mg + 200 mg, tabletki musuj?ce 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna tabletka musuj ?ca zawiera jako substancje czynne: Paracetamol (Paracetamolum) 330 mg Kwas askorbowy (Acidum ascorbicum) 200 mg Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POST A? FARMACEUTYCZNA Tabletka musuj ?ca. :Są C"7I"'7`E'f"ÓI CVII? D ANTI? VT TRTI?VKTU ?Jux/unu...
prosz. musuj?cy; (750 mg+ 60 mg+ 10 mg)/5 g, 12 sasz. 5 g prosz. musuj?cy; (750 mg+ 60 mg+ 10 mg)/5 g, 8 sasz. 5 g
...Febrisan (750 mg + 60 mg + 10 mg)/ 5 g, proszek musuj?cy 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 saszetka (5 g proszku musuj?cego) zawiera substancje czynne: Paracetamol (Paracetamolum) 750 mg Kwas askorbowy (Acidum ascorbicum) 60 mg Fenylefryny chlorowodorek (Phenylephrini hydrochloridum) 10 mg Wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Proszek musuj?cy. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Krótkotrwa?e leczenie...
granulat do przyg. roztw. doust.; (500 mg+ 200 mg+ 25 mg)/sasz., 8 sasz.
...FERVEX o smaku malinowym 500 mg + 200 mg + 25 mg granulat do sporz?dzania roztworu doustnego 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Kada saszetka zawiera: - 500 mg paracetamolu (Paracetamolum), - 200 mg kwasu askorbowego (Acidum ascorbicum), - 25 mg maleinianu feniraminy (Pheniramini maleas), oraz substancje pomocnicze, w tym 11,555 g sacharozy. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Granulat do sporz?dzania roztworu doustnego...
granulat do przyg. syropu; (500 mg+ 200 mg+ 25 mg)/sasz., 8 sasz.
granulat do przyg. syropu; (280 mg+ 100 mg+ 10 mg)/sasz., 8 sasz.
...1. NAZWA W?ASNA PRODUKTU LECZNICZEGO FERVEX JUNIOR, 280 mg + 100 mg + 10 mg granulat do sporz?dzania roztworu , doustnego SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCI-I Paracetamol (Paracetam0lu11z)280 mg Kwas askorbowy (Acidum ascorbicunz) 100 mg Maleinian feniraminy (Phenirrzmini maleas) 10 mg Substancje pomocnicze, patrz punkt 6.1. POSTA? FARMACEUTYCZNA Granulat do sporz?dzania roztworu doustnego SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE Wskazania do stosowania Dora?ne leczenie objawów grypy...
granulat do przyg. roztw. doust.; (500 mg+ 200 mg+ 25 mg)/sasz., 8 sasz.
...FERVEX o smaku malinowym 500 mg + 200 mg + 25 mg granulat do sporz?dzania roztworu doustnego 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da saszetka zawiera: - 500 mg paracetamolu (Paracetamolum), - 200 mg kwasu askorbowego (Acidum ascorbicum), - 25 mg maleinianu feniraminy (Pheniramini maleas), oraz substancje pomocnicze, w tym 11,555 g sacharozy. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Granulat do sporz?dzania roztworu doustnego...
prosz. do przyg. roztw. doust.; 650 mg+ 50 mg+ 10 mg, 12 sasz. 4 g prosz. do przyg. roztw. doust.; 650 mg+ 50 mg+ 10 mg, 8 sasz. 4 g
...LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Gripex HotActiv (650 mg + 50 mg + 10 mg)/ saszetk?, proszek do sporz?dzania roztworu doustnego 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 saszetka zawiera: Paracetamolum (paracetamol) 650 mg, Acidum ascorbicum (kwas askorobowy) 50 mg, Phenylephrini hydrochloridum (fenylefryny chlorowodorek) 10 mg oraz substancje pomocnicze, w tym sacharoz? i aspartam (E951). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Proszek...
Ascorbic acid | ATC: A 11 GA
krople doustne [roztw.]; 100 mg/ml, 1 but. 30 ml
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Ibuvit C, 100 mg/ml, krople doustne, roztwór 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?dy ml (ok. 20 kropli) roztworu zawiera 100 mg kwasu askorbowego (Acidum ascorbicum). Ka?da kropla zawiera 5 mg kwasu askorbowego. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Krople doustne, roztwór 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Zapobieganie...
roztw. doust. [prosz.]; , 1 zest.
tabl. mus.; 500 mg+ 200 mg, 10 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Polopiryna C, 500 mg + 200 mg, tabletka musuj?ca 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 tabletka zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego (Acidum acetylsalicylicum) oraz 200 mg kwasu askorbowego (Acidum ascorbicum). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka musuj?ca. Bia?e, okr?g?e, obustronnie p?askie tabletki, wrzucone do wody rozpuszczaj? si? silnie musuj?c. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE...
prosz. do przyg. roztw. doust.; 500 mg+ 300 mg+ 50 mg, 8 sasz.
...PRODUKTU LECZNICZEGO Polopiryna Max Hot, 500 mg + 300 mg + 50 mg, proszek do sporz?dzania roztworu doustnego 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da saszetka zawiera: 500 mg kwasu acetylosalicylowego (Acidum acetylsalicylicum) + 300 mg kwasu askorbowego (Acidum ascorbicum) + 50 mg kofeiny (Coffeinum). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: sacharoza. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Proszek do sporz?dzania roztworu doustnego Proszek do...
prosz. musuj?cy; 500 mg+ 300 mg+ 200 mg, 10 sasz.
...LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Pyramidon, 500 mg + 300 mg + 200 mg, proszek musuj?cy 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da saszetka zawiera: Substancje czynne 500 mg kwasu acetylosalicylowego (Acidum acetylsalicylicum) 300 mg kwasu askorbowego (Acidum ascorbicum) 200 mg wapnia w postaci laktoglukonianu wapnia (1,55g Calcii lactogluconas) oraz substancje pomocnicze, w tym aspartam i 178 mg sodu. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6...
tabl. powl.; 100 mg+ 25 mg, 30 szt. tabl. powl.; 100 mg+ 25 mg, 90 szt.
...NAZWA W?ASNA PRODUKTU LECZNICZEGO RUTINOSCORBIN 25 mg + 100 mg tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ 1 tabletka zawiera 25 mg Rutosidum (rutozydu) - w postaci rutozydu trójwodnego + 100 mg Acidum ascorbicum (kwasu askorbowego). Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna 49,45 mg, sacharoza 10 mg. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletki powlekane 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1...