Asparaginase | ATC: L 01 XX 02
inj. dom./do?./inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 10 000 j.m., 5 fiol. inj. dom./do?./inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 5000 j.m., 5 fiol.
...1. Wskazania (lo stosowania Wskazaniem do zastosowania leku Asparaginase 5000 niedac / Asparaginase 10000 medac jest skojarzone .leczenie przeciwnowotworowe ostrej bia?aczki limfatycznej u dzieci i doroslych oraz ch?oniaka nieziarnic?ego u dzieci. 4.2. Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie Przed rozpocz?ciem leczenia nale?y nurkowac' skórna prób? zrazi/leniowa( (Azyan; punkt 4.4). W monoterapii lek Asparaginase 5000 medac / Asparaginase 10000 niedac stosowany jest tylko w wyj?tkowych...