O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Asparaginase | ATC: L 01 XX 02
inj. dom./do?./inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 10 000 j.m., 5 fiol. inj. dom./do?./inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 5000 j.m., 5 fiol.
...1. Wskazania (lo stosowania Wskazaniem do zastosowania leku Asparaginase 5000 niedac / Asparaginase 10000 medac jest skojarzone .leczenie przeciwnowotworowe ostrej bia?aczki limfatycznej u dzieci i doroslych oraz ch?oniaka nieziarnic?ego u dzieci. 4.2. Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie Przed rozpocz?ciem leczenia nale?y nurkowac' skórna prób? zrazi/leniowa( (Azyan; punkt 4.4). W monoterapii lek Asparaginase 5000 medac / Asparaginase 10000 niedac stosowany jest tylko w wyj?tkowych...