VidazaRx-z
Azacitidine | ATC: L 01 BC 07
inj. [prosz. do przyg. zaw.]; 25 mg/ml, 1 fiol.