O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Azathioprine | ATC: L 04 AX 01
tabl.; 50 mg, 30 szt. tabl.; 50 mg, 50 szt.
Charakterystyka Produktu Leczniczego 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO AZATHIOPRINE VIS, 50 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY i ILO?CIOWY 1 tabletka zawiera 50 mg azatiopryny (Azathioprinum). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: laktoza jednowodna. Pe?en wykaz substancji pomocniczych patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletki Tabletki barwy jasno?ó?tej, obustronnie wypuk?e, z oznakowaniem ?A/50? i rowkiem dziel?cym po jednej stronie. Tabletk? mo?na podzieli? na równe dawki...
tabl. powl.; 50 mg, 100 szt. tabl. powl.; 50 mg, 50 szt.
tabl. powl.; 25 mg, 100 szt. tabl. powl.; 50 mg, 100 szt.
inj. [liof. do przyg. roztw.]; 50 mg, 1 fiol.