Azathioprine | ATC: L 04 AX 01
tabl.; 50 mg, 30 szt. tabl.; 50 mg, 50 szt.
Charakterystyka Produktu Leczniczego 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO AZATHIOPRINE VIS, 50 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY i ILO?CIOWY 1 tabletka zawiera 50 mg azatiopryny (Azathioprinum). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: laktoza jednowodna. Pe?en wykaz substancji pomocniczych patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletki Tabletki barwy jasno?ó?tej, obustronnie wypuk?e, z oznakowaniem ?A/50? i rowkiem dziel?cym po jednej stronie. Tabletk? mo?na podzieli? na równe dawki...
tabl. powl.; 50 mg, 100 szt. tabl. powl.; 50 mg, 50 szt.
tabl. powl.; 25 mg, 100 szt. tabl. powl.; 50 mg, 100 szt.
inj. [liof. do przyg. roztw.]; 50 mg, 1 fiol.