O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Azelaic acid | ATC: D 10 AX 03
krem; 200 mg/g, 1 tuba 20 g
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO ACNE-DERM, 200 mg/g, krem 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 g kremu zawiera 200 mg kwasu azelainowego (Acidum azelaicum). Produkt zawiera glikol propylenowy, alkohol cetostearylowy, kwas benzoesowy. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Krem Bia?y lub bia?awy krem o jednolitej konsystencji. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1. Wskazania do stosowania...
Azelaic acid | ATC: D 10 AX 03
krem; 200 mg/g, 1 tuba 30 g
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Skinoren 200 mg/g krem 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 g kremu zawiera 200 mg kwasu azelainowego (Acidum azelaicum). Substancje pomocnicze o znanym dzia?aniu: kwas benzoesowy i glikol propylenowy. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Krem Bia?y, nieprzezroczysty krem 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Leczenie tr?dziku pospolitego...
Azelaic acid | ATC: D 10 AX 03
?el; 150 mg/g, 1 tuba 30 g
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Skinoren 150 mg/g ?el 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 g ?elu zawiera 150 mg kwasu azelainowego (Acidum azelaicum). Substancje pomocnicze o znanym dzia?aniu: kwas beznoesowy i glikol propylenowy. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA ?el Bia?y lub ?ó?tawo-bia?y, nieprzezroczysty ?el. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania...
?el; 150 mg, 1 tuba 30 g
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Finacea 150 mg/g ?el 2 SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 g ?elu zawiera 150 mg (15%) kwasu azelainowego (Acidum azelaicum) Substancje pomocnicze o znanym dzia?aniu: kwas benzoesowy 1 mg/g ?elu glikol propylenowy 120 mg/g ?elu Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3 POSTA? FARMACEUTYCZNA ?el. Bia?y lub ?ó?tawo-bia?y, nieprzezroczysty ?el. 4...