O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Azithromycin | ATC: J 01 FA 10
tabl. powl.; 500 mg, 3 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Azibiot, 500 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka powlekana zawiera 500 mg azytromycyny (Azithromycinum) w postaci azytromycyny dwuwodnej. Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: laktoza jednowodna. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3 POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana Tabletki powlekane bia?e, owalne z wyt?oczonym rowkiem podzia?u po obu stronach. Tabletk? mo?na podzieli? na...
Azithromycin | ATC: J 01 FA 10
tabl. powl.; 250 mg, 6 szt. tabl. powl.; 500 mg, 3 szt.
...powlekane Azigen, 500 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Azigen, 250 mg, tabletki powlekane: ka?da tabletka powlekana zawiera 250 mg azytromycyny (Azithromycinum; w postaci azytromycyny jednowodnej). Azigen, 500 mg, tabletki powlekane: ka?da tabletka powlekana zawiera 500 mg azytromycyny (Azithromycinum; w postaci azytromycyny jednowodnej). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu Azigen, 250 mg, tabletki powlekane: ka?da tabletka powlekana zawiera 0,18 mg lecytyny sojowej...
tabl. powl.; 500 mg, 3 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Azimycin, 500 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna tabletka powlekana zawiera 500 mg azytromycyny (Azithromycinum) w postaci azytromycyny dwuwodnej. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana Bia?e lub kremowe, owalne tabletki, obustronnie wypuk?e. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Produkt Azimycin jest wskazany w leczeniu...
tabl. powl.; 250 mg, 6 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Azimycin, 250 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna tabletka powlekana zawiera 250 mg azytromycyny (Azithromycinum) w postaci azytromycyny dwuwodnej. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana Bia?e lub kremowe, owalne tabletki, obustronnie wypuk?e. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Produkt Azimycin jest wskazany w leczeniu...
tabl. powl.; 500 mg, 3 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Azithromycin Genoptim, 500 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Azithromycin Genoptim 500 mg tabletki powlekane Ka?da tabletka zawiera 500 mg azytromycyny (Azithromycinum) w postaci azytromycyny dwuwodnej. Substancja pomocnicza: laktoza jednowodna. Jedna tabletka zawiera 10,80 mg laktozy jednowodnej Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz pkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana. Tabletki barwy bia?ej lub...
Azithromycin | ATC: J 01 FA 10
tabl. powl.; 500 mg, 3 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Azithromycin Krka, 250 mg, tabletki powlekane Azithromycin Krka, 500 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Azithromycin Krka 250 mg, tabletki powlekane Ka?da tabletka powlekana zawiera 250 mg azytromycyny (Azithromycinum), w postaci azytromycyny dwuwodnej. Azithromycin Krka 500 mg, tabletki powlekane Ka?da tabletka powlekana zawiera 500 mg azytromycyny (Azithromycinum), w postaci azytromycyny dwuwodnej. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych...
tabl. powl.; 500 mg, 3 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Azithromycinum 123ratio, 500 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka zawiera 500 mg azytromycyny (Azithromycinum), w postaci azytromycyny dwuwodnej. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana. Bladoniebieska, pod?u?na, dwuwypuk?a tabletka powlekana z napisem AI 500 i kresk? dziel?c? po jednej stronie. Tabletk? mo?na podzieli? na równe dawki. 4...
Azithromycin | ATC: J 01 FA 10
tabl. powl.; 250 mg, 6 szt. tabl. powl.; 500 mg, 3 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Azitrin, 250 mg, tabletki powlekane Azitrin, 500 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 tabletka powlekana zawiera 250 mg lub 500 mg azytromycyny (Azithromycinum). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: laktoza jednowodna Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletki powlekane 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Azitrin mo?na...
tabl. powl.; 500 mg, 3 szt.
Azithromycin | ATC: J 01 FA 10
prosz. do przyg. zaw. doust.; 100 mg/5 ml, 1 but. 20 ml prosz. do przyg. zaw. doust.; 200 mg/5 ml, 1 but. 20 ml prosz. do przyg. zaw. doust.; 200 mg/5 ml, 1 but. 30 ml prosz. do przyg. zaw. doust.; 200 mg/5 ml, 1 but. 37,5 ml
...mg azytromycyny (Azithromycinum). Ka?dy 1 ml przygotowanej zawiesiny zawiera 20,48 mg azytromycyny jednowodnej, co odpowiada 20 mg azytromycyny (Azithromycinum). Substancje pomocnicze o znanym dzia?aniu: ? sacharoza 3,81 g/5 ml ? aspartam (E951) 0,030 g/5 ml AzitroLEK, 200 mg/5 ml Ka?de 5 ml przygotowanej zawiesiny zawiera 204,8 mg azytromycyny jednowodnej, co odpowiada 200 mg azytromycyny (Azithromycinum). Ka?dy 1...
Azithromycin | ATC: J 01 FA 10
tabl. powl.; 500 mg, 3 szt. tabl. powl.; 500 mg, 6 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO AzitroLEK 500, 500 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 tabletka powlekana zawiera 500 mg azytromycyny (Azithromycinum) w postaci azytromycyny jednowodnej. Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: lecytyna sojowa (patrz punkt 4.4). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana Bia?a lub bia?awa, pod?u?na tabletka powlekana, z g??bok? lini? podzia?u...
Azithromycin | ATC: J 01 FA 10
tabl. powl.; 250 mg, 6 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO AzitroLEK 250, 250 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 tabletka powlekana zawiera 250 mg azytromycyny (Azithromycinum) w postaci azytromycyny jednowodnej. Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: lecytyna sojowa (patrz punkt 4.4). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana Bia?a lub bia?awa, pod?u?na tabletka powlekana, g?adka po obu stronach...
Azithromycin | ATC: J 01 FA 10
tabl. powl.; 500 mg, 3 szt.
Azithromycin | ATC: J 01 FA 10
tabl. powl.; 500 mg, 3 szt.
Azithromycin | ATC: J 01 FA 10
tabl. powl.; 250 mg, 6 szt.
Azithromycin | ATC: J 01 FA 10
tabl. powl.; 250 mg, 6 szt.
Azithromycin | ATC: J 01 FA 10
tabl. powl.; 500 mg, 3 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO - NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Azitrox 500, 500 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 tabletka powlekana zawiera 500 mg azytromycyny (Azithromycinum) w postaci azytromycyny dwuwodnej. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana. Pod?u?na, bia?a lub prawie bia?a tabletka powlekana. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Azitrox 500 jest wskazany w leczeniu...
Azithromycin | ATC: J 01 FA 10
prosz. do przyg. zaw. doust.; 200 mg/5 ml, 1 but. 30 ml
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Azitrox Z, 200 mg/5 ml, proszek do sporz?dzania zawiesiny doustnej 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 5 ml sporz?dzonej zawiesiny doustnej zawiera 200 mg azytromycyny (Azithromycinum) w postaci azytromycyny dwuwodnej. Substancje pomocnicze o znanym dzia?aniu: sacharoza 3,9 g w 5 ml sporz?dzonej zawiesiny. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Proszek do...
Azithromycin | ATC: J 01 FA 10
zaw. doust. [granulat]; 200 mg/5 ml, 1 but. 20 ml zaw. doust. [granulat]; 200 mg/5 ml, 1 but. 30 ml
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Azycyna, 200 mg/5 ml, granulat do sporz?dzania zawiesiny doustnej 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 5 ml zawiesiny Azycyna zawiera 200 mg azytromycyny (Azithromycinum), w postaci azytromycyny dwuwodnej. Substancje pomocnicze o znanym dzia?aniu: sacharoza. 5 ml zawiesiny zawiera 3754,8 mg sacharozy. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Granulat do sporz?dzania zawiesiny...
Azithromycin | ATC: J 01 FA 10
tabl. powl.; 500 mg, 12 szt. tabl. powl.; 500 mg, 3 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Azycyna, 500 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka powlekana zawiera 500 mg azytromycyny (Azithromycinum) w postaci azytromycyny dwuwodnej. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana. Tabletka powlekana barwy niebieskiej, okr?g?a, obustronnie wypuk?a, o jednolitej powierzchni. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1. Wskazania do stosowania Azycyna, 500 mg...
Azithromycin | ATC: J 01 FA 10
tabl. powl.; 250 mg, 6 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Azycyna, 250 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka powlekana zawiera 250 mg azytromycyny (Azithromycinum) w postaci azytromycyny dwuwodnej. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana. Tabletka powlekana barwy niebieskiej, okr?g?a, obustronnie wypuk?a, o jednolitej powierzchni. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1. Wskazania do stosowania Azycyna, 250 mg...
Azithromycin | ATC: S 01 AA 26
krople do oczu [roztw.]; 15 mg/g, 6 poj. 0,25 g
...PRODUKTU LECZNICZEGO Azyter, 15 mg/g, krople do oczu, roztwór w pojemniku jednodawkowym 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 gram roztworu zawiera 15 mg azytromycyny dwuwodnej, co odpowiada 14,3 mg azytromycyny (Azithromycinum). Jeden pojemnik jednodawkowy zawiera 3,74 mg azytromycyny dwuwodnej w 250 mg roztworu. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Krople do oczu, roztwór w pojemniku jednodawkowym...
tabl. powl.; 500 mg, 3 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO BACTRAZOL, 500 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka powlekana zawiera 500 mg azytromycyny (Azithromycinum), w postaci azytromycyny dwuwodnej. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana Tabletki powlekane, barwy jasnoniebieskiej, obustronnie wypuk?e, z wyt?oczeniem AI 500 i kresk? dziel?c? na jednej stronie. Linia podzia?u na tabletce u?atwia tylko...
Azithromycin | ATC: J 01 FA 10
tabl. powl.; 500 mg, 3 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Canbiox, 500 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka powlekana zawiera 500 mg azytromycyny (Azithromycinum) w postaci azytromycyny dwuwodnej. Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: laktoza jednowodna. Ka?da tabletka powlekana zawiera 8,16 mg laktozy jednowodnej. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana. Bia?e, owalne, obustronnie wypuk?e tabletki powlekane...
Azithromycin | ATC: J 01 FA 10
tabl. powl.; 500 mg, 3 szt.
Azithromycin | ATC: J 01 FA 10
tabl. powl.; 500 mg, 3 szt.
Azithromycin | ATC: J 01 FA 10
tabl. powl.; 500 mg, 3 szt.
Azithromycin | ATC: J 01 FA 10
tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 100 mg, 3 szt. tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 100 mg, 6 szt. tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 20 mg, 12 szt. tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 20 mg, 15 szt. tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 20 mg, 9 szt.
...w jamie ustnej 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Macromax 20 mg: ka?da tabletka ulegaj?ca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 20 mg azytromycyny (Azithromycinum) w postaci azytromycyny dwuwodnej. Macromax 100 mg: ka?da tabletka ulegaj?ca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 100 mg azytromycyny (Azithromycinum) w postaci azytromycyny dwuwodnej. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka ulegaj?ca rozpadowi w jamie ustnej. Macromax...
Azithromycin | ATC: J 01 FA 10
tabl. powl.; 500 mg, 3 szt. tabl. powl.; 500 mg, 6 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Macromax, 500 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 tabletka powlekana zawiera 500 mg azytromycyny (Azithromycinum), w postaci azytromycyny dwuwodnej. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana. Tabletka powlekana pod?u?na, obustronnie wypuk?a, barwy niebieskiej, z wygrawerowan? poprzeczn? kresk?. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1. Wskazania do stosowania Macromax jest...
Azithromycin | ATC: J 01 FA 10
tabl. powl.; 500 mg, 2 szt. tabl. powl.; 500 mg, 3 szt. tabl. powl.; 500 mg, 6 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Nobaxin, 500 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna tabletka powlekana zawiera 500 mg azytromycyny (Azithromycinum). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: laktoza jednowodna 4,788 mg. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana Tabletki s? barwy bia?ej do kremowej, pod?u?ne, obustronnie wypuk?e. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1. Wskazania...