inj. ?ródskórnie [prosz.+ rozp. do przyg. zaw.]; , 10 fiol.+ 10 rozp. inj. ?ródskórnie [prosz.+ rozp. do przyg. zaw.]; , 1 fiol.+ 1 rozp.+ 1 zest. do wstrzyk. inj. ?ródskórnie [prosz.+ rozp. do przyg. zaw.]; , 1 fiol.+ rozp. inj. ?ródskórnie [prosz.+ rozp. do przyg. zaw.]; , 5 fiol.+ 5 rozp.
BCG vaccine | ATC: L 03 AX 03
prosz. i rozp. do przyg. zaw. do podaw. do p?cherza mocz.; , 1 fiol.
BCG vaccine | ATC: L 03 AX 03
prosz. do przyg. zaw. do podaw. do p?cherza mocz.; 500 mln CFU, 1 amp.
prosz. i rozp. do przyg. roztw. do podaw. do p?cherza mocz.; 100 mg, 1 amp. prosz.+ rozp. 1 ml
prosz. i rozp. do przyg. zaw. do podaw. do p?cherza mocz.; 50 mg, 1 amp. prosz.+ 1 amp. z rozp.
inj. [prosz.+ rozp. do przyg. zaw.]; , 1 amp. prosz.+ rozp. inj. [prosz.+ rozp. do przyg. zaw.]; , 5 amp. z prosz.+ 5 amp. z rozp.