O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
ma??; (5 mg+ 0,833 mg+ 10 mg)/g, 1 tuba 3 g
...ILO?CIOWY 1 g ma?ci zawiera 5 mg neomycyny siarczanu (Neomycini sulfas), 10 mg bacytracyny cynkowej (Bacitracinum zincum), 0,833 mg polimyksyny B siarczanu (Polymyxini B sulfas). Substancje pomocnicze o znanym dzia?aniu: propylu parahydroksybenzoesan (E 216), metylu parahydroksybenzoesan (E 218). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz: punkt. 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Ma??. Jednolita ma?? barwy bia?ej lub kremowej. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1. Wskazania...
ma??; (5 mg+ 0,833 mg+ 10 mg)/g, 10 sasz. 1 g ma??; (5 mg+ 0,833 mg+ 10 mg)/g, 1 tuba 14 g
...PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO TRIBIOTIC (Bacitracinum zincum + Neomycini sulfas + Polymyxini B sulfas) (400 j.m. + 5 mg + 5000 j.m.)/g ma?? 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 g ma?ci zawiera 400 j.m./g bacytracyny cynkowej (Bacitracinum zincum), 5 mg neomycyny siarczanu (Neomycini sulfas) i 5000 j.m./g polimyksyny B siarczanu (Polymyxini B sulfas). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt...